main-bg.jpg

Zjišťování příčin požáru

#.jpg Součástí státního požárního dozoru je i výkon na úseku ZPP, dle § 31, odst.1, písm. f) zákona o požární ochraně.

Úkolem tohoto úseku je:

 • šetření požáru, které se provádí ve spolupráci s Policií ČR,

 • zpracování předepsané dokumentace k požárům, včetně fotodokumentace,

 • vystavení zprávy k požáru, z důvodu vyřízení pojistné události, na základě žádosti žádosti (20,86 KB)  poškozeného.

Oznamování a požárů - právnické a podnikající fyzické osoby

 • podle ustanovení § 5, odst.1, písm.h) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

 • podle ustanovení § 5, odst.1, písm. f) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jim uložená opatření,

 • podle § 76, odst. 1), písm. d) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně tím, že neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru - možnost uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč.

 • vzor hlášení o požáru hlášení o požáru (540,90 KB), hlášení o požáru_angl hlášení o požáru_angl (33,04 KB)

Oznamování požárů - fyzické osoby

 • podle § 17, odst. 1), písm. h) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny fyzické osoby oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

 • podle § 17, odst. 1), písm. g) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou fyzické osoby povinny umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

 • podle § 17, odst. 4) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,

 • podle § 78, odst. 1), písm. h) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku na úseku požární ochrany ten, kdo neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru - možnost uložení pokuty až do výše 20.000,- Kč.

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29