main-bg.jpg

Zásady pro vyplňování osob

Doporučení pro vyplňování osob v Portálu - tato doporučení jsou podrobně vysvětlena při úvodním školení administrátorů (uživatelů) Portálu všech JSDH před zavedením Portálu jednotlivým jednotkám.

Obecně
 • po každé změně v evidenci osob - provést export osoby;
 • nesmí se přepisovat osoba na jinou (kvůli vazbě na další evidence - příslušníci HZS, absolvované kurzy, odborná příprava, apod.). Správný postup - odebrat funkci členovi, popř. ho úplně zneplatnit (pokud není předpoklad, že se do jednotky v budoucnu vrátí) a pak založit novou osobu;
 • po importu balíčku s novým členem JSDH se u provázaných záznamů zobrazí zeměkoule;
 • zadávání kontaktů příslušníků HZS - pokud je člen JSDH a zároveň příslušník HZS vyrozumíván z titulu své funkce pomocí AMDS - pořadí při vyrozumívání konzultovat s určeným příslušníkem HZS;
 • starostové a místostarostové - nezadávat přes Portál, pokud není členem JSDH. Je-li členem JSDH, musí být vzhledem k jeho zařazení do krizového vyrozumívání zadáno správně pořadí při vyrozumívání - konzultovat s určeným příslušníkem HZS. Vyrozumívání starostů a místostarostů pomocí výjezdových SMS zajistí HZS JmK pomocí automatických akcí bez vazby na Portál;
 • vyrozumívací zařízení (Pelig, JAY, apod.) - aktivaci vyrozumívacích zařízení zajistí HZS JmK pomocí automatických akcí bez vazby na Portál.
 
Základní údaje
 • Jméno, Příjmení – nepřidávat za jméno a příjmení mezery, nezaměňovat příjmení se jménem;
 • Funkce - pokud má osoba přiřazenu funkci, je automaticky zařazena do vyrozumívání,  u osoby se nedá se použít víc funkcí – zadat vždy vyšší funkci;
 • Do odvolání nezadávat řidičský průkaz a zaměstnavatele - dochází k chybě při zpracování u HZS.
 
Adresa
 • dávat přednost číslům domů z registru (vazba na celostátní číselník RÚIAN)
 
Kontakty
 • telefonní čísla psát bez mezer a bez mezinárodního předčíslí
 • nezapomínat zatržítka u kontaktů (Pref. SMS, Pref. hlas);
 • mobily nečlenů - zadávat do evidence osob a použít funkci Neurčeno - pokud má u kontaktu zadáno Pref. SMS, bude kontakt zařazen mezi čísla, na která jsou zasílány výjezdové SMS - neovlivňují se tak počty členů v jednotce;
 • v Jihomoravském kraji není počet členů JSDH vyrozumívaných při výjezdu jednotky pomocí SMS omezen, počet členů vyrozumívaných při výjezdu jednotky pomocí AMDS je stanoven podle kategorie jednotky takto:

JPO II/1  - 4 členové
JPO III/1  - 4 členové
JPO III/2  - 6 členů
JPO V  - 3 členové

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30