main-bg.jpg

Základní informace

Hlavní činnosti oddělení

 • plní při přípravě na řešení a řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými ústředními správními úřady,
 • plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením,
 • rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků,
 • zřizuje pracoviště krizového řízení a vlastní krizový štáb, zpracovává vlastní plán krizové připravenosti,
 • sjednocuje postupy a organizuje součinnost mezi obecními úřady ORP a územními správními úřady s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • zabezpečuje varování a vyrozumění,
 • organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • podílí se na vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení formou školení, seminářů, výuky na vysokých a středních školách, apod.,
 • vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky CO v kraji,
 • je dotčeným orgánem v územním plánování, v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • je dotčeným orgánem z hlediska prevence závažných havárií,
 • je oprávněno v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákonů a prováděcích předpisů,
 • zpracovává a aktualizuje analýzu rizik v JMK,
 • zpracovává havarijní plán kraje,
 • zpracovává vnější havarijní plány (oblast prevence závažných havárií),
 • zpracovává krizový plán kraje a krizové plány obcí s rozšířenou působností,
 • při zpracování a aktualizaci výše uvedených plánů vyžaduje součinnost orgánů kraje a obcí, organizačních složek státu, právnických osob a podnikajících fyzických osob a dalších subjektů
 • ukládá právnickým osobám, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly z krizového plánu kraje (formou plánu krizové připravenosti) a metodicky je řídí,
 • seznamuje obce, právnické a podnikající fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, za účelem zajištění jejich připravenosti jim poskytuje metodickou pomoc,
 • organizuje a spolupodílí se na provádění cvičení k připravenosti na mimořádné události a krizové situace,
 • zřídilo a provozuje portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT,
 • koordinuje preventivně výchovnou činnost se zaměřením na požární ochranu a ochranu obyvatelstva v JMK.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31