main-bg.jpg

Záchranáři budou čelit úniku a požáru fosforu

Zdolávání následků úniku a požáru fosforu je námětem cvičení IZS, které se uskuteční ve středu 1. června v podniku Fosfa Břeclav-Poštorná.

Při simulované dopravní nehodě automobilový jeřáb v areálu podniku poškodí zásobník s fosforem. Tato látka unikne i mimo havarijní jímku, nastává samovznícení fosforu a vzniká oxid fosforečný. Tento toxický plyn bezprostředně ohrozí zdraví a životy osob v blízkosti události a při úniku toxického mraku i obyvatele širšího okolí, životní prostředí ohrozí kyselina fosforečná. Pracovník obsluhy výroby kyseliny fosforečné událost ohlásí na ohlašovnu požárů. Ta vyhlásí poplach pro požární jednotku podniku, informace je okamžitě předána na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Jihomoravského kraje.

V podniku je vyhlášena řízená evakuace. Operační středisko HZS JmK vyhlásí druhý, a podle vývoje události i třetí stupeň požárního poplachu, aktivizovány jsou ostatní složky integrovaného záchranného systému. Na místo mimořádné události míří 19 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů včetně speciální techniky a týmu chemiků z laboratoře HZS JmK v Tišnově, policisté, zdravotníci, strážníci Městské policie. Vzhledem k očekávaným závažným důsledkům havárie je aktivizován také panel neziskových organizací regionu.

V místě havárie se spustí místní stabilní hasící zařízení. Hasiči vytyčí oblast nebezpečné zóny nejvyššího ohrožení, kde je možné pohybovat se jen s dýchacími přístrojí, a nasazují další vodní proudy k ochlazování zařízení a k likvidaci požáru. Zásah je rozdělen na dva úseky, ke koordinaci jednotlivých činností je zřízen štáb velitele zásahu. Při průzkumu je objevena zraněná osádka havarovaného automobilového jeřábu, zdravotníci postupně do své péče přebírají další zraněné – jedná se o větší počet osob postižených intoxikací oxidem fosforečným.

Situaci se zabývá také krizový štáb Břeclavi – obce s rozšířenou působností. O havárii informuje obyvatele zóny havarijního plánování. Protože vítr toxický mrak unáší do okolí, starosta města podle havarijního plánu vyhlašuje evakuaci obyvatel ohroženého území. O události a možných rizicích úniku toxického mraku jsou informovány rakouské orgány civilní ochrany.

Soustředěným úsilím hasičů v součinnosti s pracovníky podniku se podaří zamezit dalšímu úniku fosforu, zlikvidovat zhruba pět kilogramů nebezpečné chemikálie uniklé mimo záchytnou jímku, a uhasit požár. Po celou dobu zásahu k likvidaci následků havárie je průběžně monitorován stav ovzduší, případné znečistění kanalizační sítě a životního prostředí.

Cvičení se řídí havarijním plánem, který pro jednotlivé typy havárií v podniku Fosfa Břeclav-Poštorná v roce 2008 zpracoval Jihomoravský kraj (viz příloha).

 

Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje Fosfa 2011, které vyhlásí hejtman Jihomoravského kraje, bude ve středu 1. června zahájeno v 9.30 hodin. Novináři mohou průběh cvičení a zásahu sledovat z plochy vedle parkoviště u vjezdu do podniku, kde bude mj. pracovat štáb velitele zásahu. Na stejném místě se v 11.30 hodin uskuteční nástup všech cvičících jednotek a vyhodnocení cvičení. Poté ve 12.15 hodin následuje tisková konference za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a představitelů jednotlivých složek IZS. V průběhu cvičení se v 10.30 hodin na ZŠ Komenského 2, Poštorná, uskuteční cvičná evakuace žáků školy a prezentace činností nestátních neziskových organizací a složek IZS.

Cvičení se zúčastní přes 100 profesionálních a dobrovolných hasičů, celkem bude cvičit 255 záchranářů a příslušníků i aktivistů jednotlivých složek IZS.

 

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

Cvičení FOSFA 2011 bylo úspěšné

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31