main-bg.jpg

Začalo cvičení ZÓNA 2008

logo_navrh_c.2_1.jpg Dnes (26.11.) v 7:00 bylo zahájeno celostátní cvičení ZÓNA 2008 . Námětem cvičení je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, k níž dojde následkem série poruch a (velmi nepravděpodobné) souhry okolností.

Simulovaná situace dne 26.11. (7:00 - 15:00)

Situaci se nedaří zvládnout, dochází k simulovanému úniku radioaktivních látek mimo areál elektrárny a tedy k ohrožení obyvatelstva v okolí. Je vyhlášen 3. stupeň (nejvyšší) mimořádné události, Jaderná elektrárna Dukovany vyrozumívá operační a informační středisko integrovaného záchranného systému a jeho prostřednictvím centrální úřady a orgány kraje, obce s rozšířenou působností  a obce. Obyvatelé v okolí elektrárny jsou varováni sirénami a vyzváni k ukrytí  a použití jodových tablet. Jsou aktivovány krizové štáby na centrální, krajské a obecní úrovni a o pomoc  jsou požádány  také složky integrovaného záchranného systému  včetně vyčleněných sil a prostředků Armády ČR .

Mezitím mezi zainteresovanými institucemi probíhá intenzivní výměna informací. Situace v zasažených a ohrožených oblastech je průběžně monitorován,  vzhledem k rozsahu havárie odpovědné orgány  začínají  plánovat  provedení tzv. neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva - jde o zajištění jódové profylaxe (tablet) pro ohrožené obyvatelstvo, ukrytí a evakuaci lidí ze zasažených a ohrožených oblastí.Upozorňujeme obyvatele, že v rámci cvičení budou dnes (26.11.) ve zhruba 10:00 ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény ke cvičnému varování obyvatelstva (bude použit zkušební tón).V rámci cvičení ZÓNA 2008 bude svolán štáb MV - generálního ředitelství Hasičského záchranné sboru ČR.Činnost vyvíjejí také  krizové štáby dalších ústředních správních úřadů (ministerstva, Státní úřad pro jadernou bezpečnost atd.), krizové štáby kraje Vysočina i Jihomoravského kraje a také krizové štáby  obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Podle plánu cvičení ZÓNA 2008 dojde ke  svolání Ústředního krizového štábu, který by se měl zabývat nasimulovanou fiktivní situací a  rozhodnout o dalším postupu.

Vzhledem  k závažnosti simulované krizové situace  bude dnes odpoledne v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji  cvičně vyhlášen  nouzový stav.Cvičení ZÓNA 2008 připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. - 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.  Na tuto krizovou situaci reagují odpovědné orgány a přijímají  efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny - jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci. 

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než  500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno  více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské  i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností.Podrobnější informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31