main-bg.jpg

Možné nálezy bývalého materiálu civilní obrany

6130.jpg Následující článek má informovat příslušníky (HZS a PČR) i laickou veřejnost o možných nálezech bývalého materiálu civilní obrany.Při rušení řady zařízení civilní ochrany bylo v roce 1994 rozhodnuto o likvidaci nepotřebných vzorkovnic bojových chemických látek BCHL I a BCHL II. Přestože bylo v roce 1995 zlikvidováno přes 3000 kusů těchto souprav, zaznamenáváme jejich ojedinělé nálezy.  

Vzorkovnice BCHL I/1959

Vzorkovnice BCHL Ihlediska bezpečnosti nepředstavuje nebezpečí, neboť obsahuje pouze náhražky bojových chemických látek, kromě zápalných látek, které jsou pravé.

Souprava sloužila k předvádění vzhledu bojových otravných látek vyráběných do roku 1959, proto tam například chybí látky typu V.

Popis soupravy

Vzorkovnice BCHL IJedná se o zelenou dřevěnou bedýnku o rozměrech 310 x 170 x 70 mm a o hmotnosti 2027 g. Na bedýnce je na čelní straně nápis „VZORKOVNICE BCHL-I NEPŘEVRACET". Na horní straně je opatřena koženým či textilním držadlem (dle druhu soupravy) a dvěma háčky pro uzavření soupravy. Po otevření soupravy jsou uvnitř za skleněným okénkem dvě řady skleněných zatavených ampulek s imitacemi otravných látek a skutečnými zápalnými látkami. Na vnitřní straně víka je nalepen seznam látek.

Obsah soupravy

Vzorkovnice BCHL IKolekce obsahuje 18. či méně (dle druhu) imitací nejvíce používaných bojových chemických látek odpovídající datu výroby (1959).

Přestože vzorkovnice BCHL-I/1959 neobsahuje toxické látky, ale pouze jejich imitace, nelze ji zlikvidovat pouhým rozbitím ampulek a vylitím obsahu. Některé ampulky obsahují látky, které mohou poškodit životní prostředí, proto při nálezu této soupravy kontaktujte příslušnou Chemickou laboratoř HZS.

Vzorkovnice BCHL II/1959

Vzorkovnice BCHL IITato souprava nahrazuje soupravu BCHL-I Chema/1938 při výcviku protichemických opatření a při školení obyvatelstva. Vzhledem k požadavkům na vyšší bezpečnost neobsahují jednotlivé lahvičky tekutou substanci jako takovou, ale příslušné chemikálie jsou nasorbované na granulovaném inertním sorbetu (drcená cihla). Proti vysypání je v hrdle chomáček skelné vaty. Tímto opatřením se dosáhlo toho, že je možné si ověřit zápach jednotlivých bojových chemických látek, eventuálně ověřovat chemické průkazníky, ale vlastní možnost poškození zdraví je minimální. Množství otravných látek v jedné ampulce je velmi malé.

Z hlediska bezpečnosti nepředstavuje vážné akutní nebezpečí, tedy při dodržení všech bezpečnostních předpisů (zákaz vysypávání hlinky, dotýkání se hlinky nechráněnou pokožkou apod.) nemůže dojít k vážnějšímu poškození zdraví. Je třeba si uvědomit, že vzorkovnice BCHL II obsahuje skutečné bojové chemické látky. Pozitivním faktem je to, že souprava neobsahuje nervově paralytické látky.

Popis soupravy

Vzorkovnice BCHL IIJedná se o zelenou dřevěnou uzamykatelnou bedýnku o rozměrech 290 x 105 x 168 mm a o hmotnosti 2520 g. Na bedýnce je na horním odklopném víku nápis „VZORKOVNICE BCHL-II NEPŘEVRACET". Je opatřena textilním či koženým popruhem, na kterém je uvázán klíček. Po otevření soupravy je vidět 7 bakelitových tubusů umístěných ve stojanu připevněném k bedýnce. Po straně je volný prostor, kde jsou uloženy dva svazky s 10ti malými čichacími ampulkami pro případ první pomoci při podráždění dýchacích cest. Bakelitový tubus má šroubové dno i víko a bývá různého zbarvení (černý, červený, žlutočervený). Víko je při pohledu shora opatřeno pořadovým číslem vzorkovnice, dno vedle pořadového čísla vzorkovnice obsahuje též název látky. Po odšroubování horního bakelitového víka tubusu se objeví hrdlo skleněné lahvičky se zabroušenou skleněnou zátkou.

Skleněná lahvička má objem 10 ml a vyznačuje se velmi silným dnem (3 cm), které má za úkol zabránit rozbití lahvičky při pádu. Vnější rozměry lahvičky: průměr 24 mm, délka 112 mm se zátkou 135 mm. Hmotnost 80 g. Lahvička obsahuje granulovaný sorbent v množství 10 ml, tj. 5 g. Vnější rozměry bakelitového tubusu jsou: průměr 35 mm, délka 140 mm a hmotnost 90 g.

 

Vzorkovnice odmořovacích látek - A

Vzorkovnice odmořovacích látekJedná se o soupravu podobnou jako je BCHL I/1959 s tím rozdílem, že neobsahuje imitace bojových chemických látek, ale vzorky látek vhodné pro odmořování bojových chemických látek. Z hlediska bezpečnosti nepředstavuje vážnější nebezpečí, i když při neodborné manipulaci může dojít k samovolné explozi některých ampulí vlivem rozkladu pevných látek (chloraminy, chlornany).

Popis soupravy

Vnitřek vzorkovnice odmořovacích látekJedná se o zelenou dřevěnou bedýnku o rozměrech 310 x 170 x 67 mm. Na bedýnce je na čelní straně nápis „VZORKOVNICE ODMOŘOVACÍCH LÁTEK-A, NEPŘEVRACET". Na horní straně je opatřena koženým držadlem a dvěma háčky pro uzavření soupravy. Po otevření soupravy jsou uvnitř za skleněným okénkem dvě řady skleněných zatavených ampulek se vzorky odmořovacích látek. Na vnitřní straně víka je nalepen seznam látek.

Další materiály civilní obrany

Polní chemická laboratoř PCHL-54Dalšími častými nálezy materiálu civilní ochrany jsou takzvané PCHL-54, PCHL-75 a jiné přenosné laboratoře. Jedná se o polní přenosné chemické laboratoře používané k detekci bojových chemických látek a průmyslových škodlivin. Tyto laboratoře nepředstavují ani tak nebezpečí pro obyvatelstvo, jako pro životní prostředí, jelikož obsahují  řadu chemikálií.

Co dělat v případě nálezu :

Tísňové číslo na Hasiče 150Při nálezu těchto souprav není nutné propadat panice, na druhé straně není možné určité nebezpečí podceňovat a bagatelizovat. Dále je nutné si uvědomit, že Česká republika podepsala Úmluvu o zákazu chemických zbraní a z podpisu této Úmluvy vyplývají určité povinnosti, které jsou uvedeny v zákoně č. 19/1997 Sb. zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.

 

V případě nálezu civilní osobou je nutné kontaktovat Hasičský Tísňové číslo na Policii ČR 158záchranný sbor ČR, případně Policii ČR. V případě nálezu Policií ČR, případně jednotkami požární ochrany, postupovat podle Pokynu č. 46. generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 12. listopadu 2001, kterým se stanoví postup  činnosti HZS ČR při oznámení, nálezu nebo důvodném podezření z nálezu chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických látek podléhajících režimu zákona č. 19/1997 Sb., ve znění zákona č. 249/2000 Sb.

Hasičský záchranný sbor ČR disponuje 5 chemickými laboratořemi, které jsou pověřeny odborným zajištěním výše uvedených vzorkovnic a mají tudíž licenci k zacházení s vysoce toxickými látkami podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Závěr

Jak je patrné z výše uvedeného textu vzorkovnice BCHL I, BCHL II, odmořovacích látek a polní chemické laboratoře (PCHL-54 či PCHL-75) nepředstavují vážné akutní ohrožení pro zasahující hasiče případně civilní obyvatelstvo, ale je potřeba si uvědomit, že tento materiál obsahuje bojové chemické látky a nebezpečné chemické látky. Při nálezu těchto vzorkovnic laickou veřejností je bezpodmínečně nutné kontaktovat Policii ČR a hasiče, pokud již událost řeší hasiči a policie je vždy nutné tento nález nahlásit Státnímu úřadu pro jadernou chemickou a biologickou bezpečnost (SUJB) a samozřejmě uvědomit příslušnou chemickou laboratoř HZS kraje dle daného plošného pokrytí. Úkolem laboratoře je pak odborné zajištění tohoto materiálu civilní obrany.

Kontakty na jednotlivé  laboratoře HZS ČR

Královehradecký a Pardubický kraj: Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel. 950 580 111, http://www.ioolb.cz

Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj: ŠS Třemošná,  Ku staré cihelně, 330 11 Třemošná, tel. 950 320 111.

Jihočeský, Středočeský, Liberecký Kraj a Hlavní město Praha: ŠS Kamenice Korunní 2, 251 68 Kamenice tel. 950 860 117, e-mail: sscokamenice@iol_cz

ŠS Tišnov

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj - okres Jindřichův Hradec : ŠS Tišnov, Cihlářská 1, 666 03 Tišnov, tel. 950 620 627 http://www.firebrno.cz/tisnov


Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj : ŠS Frenštát pod Radhoštěm,  Poštovní schránka 18, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, tel. 950 729 101

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31