main-bg.jpg

Vyvarujte se problémům při topení

kom__n.jpg V uplynulé topné sezóně vyjížděli jihomoravští hasiči k více jak 70 požárům souvisejících s komíny. Nejčastěji hoří přímo v komíně, kde se vznítí saze. Ojedinělé však nejsou ani případy, kdy se komínový požár rozšíří na střešní či jinou konstrukci a způsobí vysoké škody. Jen v loňském roce tyto zdánlivě drobné požáry způsobily škodu téměř 2 miliony Kč.

Není při tom obtížné těmto událostem předcházet. Častou příčinou vzniku požáru uvnitř komínového tělesa je totiž jeho zanedbaný stav.

Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění komínu provedli sami. Čištění spalinové cesty spočívá v odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Co se týká spotřebičů paliv, tak při jejich používání je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné umístění a připojení spotřebiče, lhůtu jeho kontrol a stanovuje používání předepsaného paliva. Informuje také o možných nebezpečích při používání.

Jako preventivní opatření do domácností můžeme doporučit detektory kouře a detektory oxidu uhelnatého, který v případě závady na komínovém tělese či topidle může do interiéru domu unikat a ohrožovat obyvatele na životě. 

V__st__i__ek.JPG

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 TOOB-16 (Kurzy)
22. 03. 2019, 00:08 - 23. 03. 2019, 18:00
23 24
25 26 27 28 29 30 31