main-bg.jpg

Jaderná bezpečnost

Dalším specifickým typem havarijního plánu je Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Dukovany (dále i „VHP EDU“).   

Jaderná elektrárna Dukovany (dále i „EDU“) leží v Kraji Vysočina 35 km JZ od Brna na pravém břehu řeky Jihlavy mezi obcemi Rouchovany, Slavětice a Dukovany. Nebezpečí pro obyvatelstvo v případě radiační havárie představuje únik radioaktivních látek a jejich rozptýlení do životního prostředí. V případě radiační havárie je nezbytné rychle předpovědět radiační situaci a vyhodnotit její možné následky. Účinnost opatření k ochraně obyvatelstva je ve značné míře závislá na úrovni předběžné přípravy opatření, k čemuž je dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zpracován vnější havarijní plán. VHP EDU řeší území 20 km zóny havarijního plánování a to především realizaci neodkladných opatření ochrany obyvatelstva v případě úniku radiace mimo areál EDU (varování, informování, ukrytí, evakuace, dekontaminace, nouzové přežití), dále zásah složek IZS při likvidaci havárie a další opatření, související s vývojem mimořádné události, případně krizové situace. Zpracovatelem VHP EDU je HZS Kraje Vysočina. VHP se skládá z informační části, operativní části a plánů konkrétních činností. Plán je  neveřejný dokument, uložený na KRIZPORTu v neveřejné sekci pouze pro potřeby složek IZS a orgánů, které danou mimořádnou událost řeší.

 

 

Kalendář akcí

< 2018 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31