main-bg.jpg

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? (3)

perex_nehoda1.jpg Všichni potřebujeme dojíždět do zaměstnání, do školy, o víkendech jezdíme na chalupu a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrůstající provoz na silnicích a železnicích přináší zvýšené riziko dopravních nehod. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám připravil několik důležitých rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní nehodě, ať už jste přímými účastníky nebo svědky.

 

Nejdůležitější je záchrana života a zdraví účastníků nehody

  • vypněte chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klíče nebo kartu ze spínací skříňky), je-li to sohledem na aktuální situaci možné,
  • opusťte havarované vozidlo apokud je to možné, pomožte ostatním opustit vozidlo a místo nehody,
  • dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdříve zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo kjejímu rozšíření - použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty,
  • pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), věnujte se nejprve zraněným. Teprve po stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.

  

  Oblečení reflexní vestyUmístění výstražného trojúhelníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přivolání pomoci

Pokud již nevolal na tísňové linky někdo z ostatních účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc. Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zraněným nebo ohroženým je zákonná povinnost každého!

Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy volejte tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím budou přivoláni:

  • hasiči (uhašení požáru, vyproštění osob, likvidace úniku látek),
  • zdravotnická záchranná služba (ošetření a odvoz raněných),
  • policie (zabezpečení místa nehody, organizace dopravy, vyšetření nehody).

Jak správně říct operátorovi, co se stalo, naleznete v kapitole „Jak správně nahlásit mimořádnou událost? (1)".

Při drobných nehodách („pomačkané plechy") nemusíte volat záchranáře ani policii vůbec, pokud se všechny strany dohodnou na vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob, nehoda vážně neohrožuje ostatní účastníky , a pokud nevznikla škoda třetí osobě.

Činnost na místě nehody do příjezdu záchranářů

Především si rozdělte činnosti, které je třeba udělat. Nebojte se požádat kolemjdoucí o pomoc a spolupráci.

Zajistěte poučenou osobou provizorní regulaci nebo odklon dopravy. V případě požáru, odůvodněného podezření na možný výbuch nebo únik nebezpečných látek opusťte místo nehody společně se všemi účastníky, včetně zraněných, kteří snesou transport (tj. kterým nehrozí poranění páteře, které by mohlo zhoršit zranění).  Pomoc zraněným Ujistěte se, že opravdu všichni jsou v bezpečné vzdálenosti. Nezapomeňte ani na přepravovaná zvířata, která je třeba po vyproštění uklidnit.

Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí přístroj vhodného typu, použijte jej. Jak správně použít hasicí přístroj, naleznete v kapitole „Jaký hasicí přístroj na co použít? (5)".

Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte částí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá smysl, hoření by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru, popř. otevřeným okénkem do prostoru kabiny.

 Teprve pokud nikomu na místě nehody nehrozí nebezpečí, můžete se začít věnovat dalším činnostem. Nejdříve zajistěte volnou cestu pro příjezd záchranářů. Pokud lze předpokládat přílet vrtulníku záchranné služby, vytipujte bezpečné místo pro přistání (bez stromů, elektrického vedení a křovinatého porostu). Při příletu vrtulníku signalizujte např. reflexní vestou nebo za zhoršené viditelnosti svítilnou svoji pozici a možné místo přistání (to však především musí vyhodnotit pilot).

Poté lze řešit méně důležité činnosti, např. zabezpečení vraku proti dalšímu poškození, zajištění stop po nehodě, které upřesní vyšetřování (zakreslení pozice havarovaných vozidel, pokud je třeba s nimi dále manipulovat). Nezapomeňte na zabezpečení majetku uvnitř i vně vozidel. Vždy si zapište kontaktní údaje účastníků i svědků nehody.

Na co nezapomenout po příjezdu záchranářů

Buďte k dispozici veliteli zásahu (velitel té složky, která dorazí jako první nebo řídí zásah, obvykle hasič). Popište mu, jaká hrozí nebezpečí a co jste již udělali pro jejich omezení. Upozorněte na osoby či zvířata, které jste nebyli schopni vyprostit a nahlaste jejich počet a Vámi zjištěné údaje o jejich stavu. Vždy se řiďte pokyny záchranářů a buďte jim nápomocni.

Až jako jeden z posledních kroků se postarejte o svoje havarované vozidlo - kontaktujte svoji pojišťovnu a zajistěte si odtahovou službu.

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31