main-bg.jpg

Co byste měli vědět o únikových východech? (23)

vychody_perex.jpg Při požáru je nezbytné rychle opustit hořící objekt. K tomuto účelu slouží únikové cesty a východy, jak je ale rychle najít? Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství JMK a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak poznat únikovou cestu a jaké má mít základní parametry pro bezpečné opuštění objektu.

Co je úniková cesta

Úniková cesta je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroženy.

Únikové cesty a východy musí svém počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením odpovídat normovým hodnotám a tím vytvářet předpoklady k bezpečnému úniku osob.

Za únikovou cestu lze také považovat: 23_1.JPG

  • rampy;
  • eskalátory;
  • evakuační výtahy, které slouží především k evakuaci osob s omezenou nebo žádnou schopností pohybu a osob z výškových objektů.

Základní druhy únikových cest

Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, rozlišují se únikové cesty nechráněné a chráněné.

Nechráněná úniková cesta

NÚC je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostor v objektu odděleny stavebními konstrukcemi.

Chráněná úniková cesta

ChÚC je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi. Za chráněnou únikovou cestu považujeme také komunikace (pavlače, schodiště), pokud jsou od vnitřních prostorů protipožárně odděleny obvodovými stěnami z nehořlavých hmot.

Jak má vypadat úniková cesta 23_2.JPG

Na únikové cestě musí být zřetelně označeny únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob, (toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa). Bezpečnostní značení se umísťuje především tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně. Dveře na únikových cestách musí být opatřeny odblokovacím zámkem.

23_3.JPGÚnikové cesty musí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty (pokud nahrazují chráněnou únikovou cestu), cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Musí být trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. 23_4.JPG

Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm a nejmenší šířka chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm.

Chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 23_5.JPG

Jak přesně postupovat při rychlém opuštění ohrožených prostor naleznete v kapitole Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 TOOB-16 (Kurzy)
8. 11. 2019, 00:08 - 19. 11. 2019, 15:00
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30