main-bg.jpg

V topné sezóně hrozí požáry komínů

Každoročně po zahájení topné sezóny evidují hasiči zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Loni jihomoravští hasiči během topné sezóny (od 1. září 2012 do 31. května 2013) zasahovali u 55 požárů komínů. Z toho ve 32 případech byl požár klasifikován vyšetřovatelem příčin požárů jako dále nedošetřovaný s nulovou přímou škodou. V naprosté většině těchto případů šlo o požár sazí v komíně, který se nerozšířil mimo komínové těleso.

Ve zbývajících 23 případech měly požáry komínových těles vážnější důsledky. Celková škoda u těchto požárů dosáhla částky 875,5 tisíc korun. Zasahujícím jednotkám se podařilo při těchto případech uchránit hodnoty v celkové výši 7,4 milionu korun.

Během požárů komínů nedošlo v Jihomoravském kraji k žádnému zranění či usmrcení osob.

Častou příčinou vzniku požáru uvnitř komínového tělesa je jeho zanedbaný stav.

V této souvislosti mluvíme o čištění, kontrole a revizi komínů, kouřovodů.

Četnost těchto úkonů stanoví nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat stanovené termíny je povinností každého uživatele.

Kontrolu spalinové cesty smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Doklad musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komína je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva.

Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW, je možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo být zaměřeno zejména na odstraňování pevných znečišťujících částí nahromaděných v komíně.

Četnost čištění můžete vidět v tabulce, která je součástí výše jmenovaného Nařízení vlády.

V__st__i__ek.JPG

Správný komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí být poškozená a musí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m. Komíny musí být volně a bezpečně přístupné.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné umístění a připojení spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných nebezpečích při používání.

por. Mgr. Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JMK

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí generální ředitelství HZS ČRKalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31