main-bg.jpg

V hale cvičně unikne čpavek, havárie povede k evakuaci

Únik zhruba 300 litrů kapalného čpavku bude ve čtvrtek dopoledne námětem taktického cvičení v Brně-Komárově.

Kapalný čpavek podle plánu cvičení unikne z výrobní technologie do prostoru haly podniku Linde Gas na Černovickém nábřeží. Pracovníci firmy únik ohlásí hasičům a zahájí evakuaci lidí z podniku. Na místo vyjíždějí jednotky hasičů, krajské operační a informační středisko HZS JmK o havárii podle vnějšího havarijního plánu informuje příslušné orgány a složky, zajišťuje i informování obyvatel okolí.

Hasiči po příjezdu zjistí, že pracovníci firmy objekt opustili, hala je uzavřena, je vypnuta výrobní technologie i el. energie. Vyteklý čpavek zůstal v prostoru haly a neunikl do okolí. Při kontrole evakuovaných ale jeden pracovník firmy chybí a zřejmě zůstal přímo na místě úniku čpavku. Hasiči zasahující v protichemických ochranných oblecích vytyčí nebezpečnou zónu a zřídí dekontaminační stanoviště. Vodními proudy zajišťují požární ochranu objektů podniku, vodními clonami skrápějí místa možného úniku čpavku z haly do okolí, ucpávkami brání i úniku této nebezpečné látky do kanalizace. K monitoringu ovzduší na místo vyjíždí skupina chemiků z laboratoře školícího střediska HZS JmK v Tišnově. Průzkumná skupina hasičů v ochranných přetlakových oblecích vniká do haly a vynáší pohřešovaného pracovníka. Po dekontaminaci zraněného předávají zdravotníkům.

Současně se zásahem hasičů v podniku Linde Gas zasedá krizový štáb městské části Brno-jih a přijímá opatření k ochraně obyvatel okolí ohrožených případným únikem čpavku. Policisté uzavírají vjezdy do havarijní zóny a o havárii informují obyvatele ohrožených domů. Krizový štáb obdrží informaci, že vítr změnil směr a případný oblak toxických par čpavku může zasáhnout obyvatele nedalekých domů. Proto vyhlašuje evakuaci lidí z ulic Schwaigrova a Za školou. Lidé jsou přemístěni do evakuačního střediska v základní škole v Tuháčkově ulici č. 25. Protože zásah hasičů v podniku Linde Gas je účinný, do okolí čpavek neunikl, tuto skutečnost potvrdilo opakované kontrolní měření a žádné další nebezpečí lidem nehrozí, je evakuace ukončena a lidé se vracejí do svých obydlí.    

Cílem cvičení je prověřit taktiku a možnosti zásahu hasičů k likvidaci následků havárie v součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a také funkčnost vnějšího havarijního plánu. Půjde zejména o vyrozumění orgánů krizového řízení při vzniku mimořádné události a varování a informování obyvatel okolí havárie. 

Cvičení ve čtvrtek 19. listopadu začíná v 9.30 hodin v areálu podniku Linde Gas na Černovickém nábřeží a potrvá zhruba do 11.30 hodin. V podniku Linde budou zasahovat jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Lidické a Bauerově ulici, monitorink ovzduší v ohroženém území Komárova zajistí výjezdní tým chemiků s pojízdnou laboratoří školícího střediska HZS JmK v Tišnově.

Krizový štáb bude zasedat na úřadu městské části Brno-jih. Evakuace obyvatel Schweigrovy ulice a ulice Za školou se uskuteční jen symbolicky bez přemísťování lidí, ve skutečnosti budou evakuováni jen žáci základní školy v Tuháčkově ulici. Pracovníci úřadu městské části obyvatele ulic Schweigrova a Za školou prostřednictvím informačních letáků předem upozornili, že výzvy k evakuaci uslyší jen cvičně a svoje domy nemají opouštět. Evakuace bude vyhlášena krátce po 10. hodině (plán cvičení to předpokládá v 10.09 hod.)

POZOR: do podniku Linde není možné umožnit vstup novinářům. Proto zástupcům médií, doporučujeme následující postup: v 9.30 hodin mohou pořídit obrazové a zvukové záznamy z příjezdu požárních jednotek ulicemi Masná a Černovické nábřeží. Z průběhu zásahu HZS JmK pořídí podrobnou fotodokumentaci, snímky budou ke stažení ve fotogalerii webových stránek www.firebrno.cz, bude pořízen i videozáznam, který bude k dispozici na stanici v Lidické ulici. Protože po příjezdu hasičů policisté ulici Černovické nábřeží uzavřou, novináři se mohou přesunout do ulic Schweigrova a Za školou, v nichž budou policisté pomocí rozhlasového zařízení hlídkových vozů vyhlašovat evakuaci. Kolem 10. hodiny pak začne evakuace skupiny žáků ZŠ, kteří se budou zdržovat v ulici Za školou a odtud budou přemístěni do budovy ZŠ Tuháčkova. V 11.00 hodin se na parkovišti před vchodem do podniku Linde uskuteční tiskový brífink, na kterém průběh cvičení zhodnotí hasiči, představitelé podniku Linde, úřadu městské části Brno-jih, případně dalších složek integrovaného záchranného systému. Ulice Černovické nábřeží bude uzavřena, policisté ale před 11. hodinou novinářům umožní vstup a vjezd k areálu Linde. Pracovníci médií by ve vlastním zájmu měli být viditelně označeni (vestami Press, visačkami atd).

Podnik Linde Gas je zařazen do seznamu pracovišť, které mají ve svém okolí vytyčenu zónu havarijního plánování a musí mít zpracovány vnitřní a vnější havarijní plány k zajištění ochrany obyvatelstva pro případ vzniku mimořádné události. K prověření účinnosti havarijních plánů se jednou za tři roky koná taktické cvičení.        por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30