main-bg.jpg

V Brně bude 11. ročník konference Pyromeeting.

pyros_perex.jpg Tato konference se uskuteční v rámci veletrhů IDET a PYROS/ISET. Nosné téma konference je více než aktuální – Chemická a radiační bezpečnost České republiky.

Odborné příspěvky se budou týkat nejen nebezpečí chemického terorismu, ale například také připravenosti HZS ČR na zdolávání chemických havárií nebo možností odstraňování nebezpečných látek.

 

Aktuálními tématy veletrhu IDET, který probíhá ve dnech 10. – 13. května, budou především spolupráce při boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva proti rizikům, která přináší dnešní doba. Termínovým spojením s veletrhem PYROS/ISET se také prohlubuje důraz na bezpečnostní technologie a služby. V popředí zájmu je především ochrana obyvatel při teroristických útocích na straně jedné a před průmyslovými nebo přírodními katastrofami na straně druhé. Komplex veletrhů IDET a PYROS/ISET přitom svojí působností pokrývá nejenom Českou republiku, ale také země střední Evropy, tedy zajímavý trh s 80 miliony obyvatel. Dokladuje to i předpokládaná prezentace několika set firem a očekávaná účast návštěvníků z mnoha zemí nejen evropského kontinentu.

 

Cílem organizátorů, kteří pro tento komplex veletrhů zvolili příznačný podtitul „Veletrhy integrovaného záchranného systému“, je nabídnout návštěvníkům ucelený přehled o oblasti vojenské a civilní bezpečnosti.

Doprovodný program

Tradičně bude pro odbornou i širokou veřejnost připraven bohatý doprovodný program v podobě odborných konferencí, seminářů, ukázek možností vystavené techniky a prostředků, jako i činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

 

 

Program konference přiložen níže.

 

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

Tel.: 974 819 944, mobil: 602 215 142, e-mail:nicole.zaoralova@grh_izscr_cz

 

 

 

 

PROGRAM konference PYROMEETING 2011

 

 

pořádané v rámci 15. mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET 2011 Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR,

a Veletrhy Brno, a.s.

 

13. května 2011, Brno – kongresový sál hotelu Continental

Téma: Chemická a radiační bezpečnost

 

08.00 – 09.00 Prezence účastníků konference

09.00 – 09.15 Slavnostní zahájení konference

09.15 – 09.40 Zabezpečení chemické a radiační bezpečnosti ČR

pplk. Ing. Jiří Matějka, MV-GŘ HZS ČR

09.40 – 10.05 Koncepce vybavení jednotek HZS kraje na zdolávání chemických havárií a  souvisejících mimořádných událostí

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ČAHD

10.05 – 10.30 Radiologický terorismus z pohledu zajištění požadavků radiační ochrany při zásahu

Ing. Zdeněk Prouza, CSc. a kol., SÚRO

10.30 – 10.45 Přestávka

10.45 – 11.05 Zkušenosti s experimenty šíření substituentu otravné látky v pražském metru

doc. Ing. Karel Klouda, CSc., M.B.A., SÚRO

11.05 – 11.25 Detekce nebezpečných látek – přístroje, metodika

pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, IOO Lázně Bohdaneč

11.25 – 11. 45 Rozbor zásahu v Bělé nad Svitavou

plk. Mgr. Aleš Černohorský, HZS Pardubického kraje

11.45 – 12.05 Identifikace, evidence a odstranění nebezpečných látek v Bělé nad Svitavou

Ing. Petr Mothejl, DEKONTA, a.s.

12.05 – 12.25 Odstranění chemických odpadů ve spalovnách

Ing. Lukáš Hurdálek, M.B.A., SITA CZ, a.s.

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 13.45 Působnost Ústavu OPZHN Univerzity obrany jako výzkumné a vzdělávací instituce ve sféře chemické bezpečnosti

plk. prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., Univerzita obrany

13.45 – 14.05 Informační zdroje o vlastnostech chemických látek a související aktuální legislativě

Ing. Jaroslav Horký, Medistyl, s.r.o.

14.05 – 14.25 Bezpečná přeprava nebezpečných věcí

Dr. Ing. Jiří Došek, DEKRA Automobil, a.s.

14.25 – 14.45 Patnáct let Transportního informačního a nehodového systému (TRINS)

Ing. Ladislav Novák, SCHP ČR

14.45 – 15.00 Diskuse, ukončení 11. konference PYROMEETING

 

Změna programu vyhrazena.

Jednací jazyk: čeština

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31