main-bg.jpg

Úhrada za likvidační práce při dopravních nehodách

Jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) v minulém roce zasahovaly u 19 004 dopravních nehod, celkově u všech druhů dopravních nehod bezprostředně zachránily 2 970 osob. Po záchranných pracích často profesionální hasiči vykonávají práce, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Jedná se o úklid komunikace od trosek aut, střepů, přečerpávání nebezpečných látek z nepojízdných nebo poškozených cisteren, vyčištění komunikace od provozních kapalin atd.

Mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) jako zástupcem pojišťoven, u kterých je sjednáváno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká  směrnice upravující pravidla pro úhradu nákladů HZS ČR za likvidační práce vynaložené v souvislosti s dopravní nehodou.

Směrnice k vyúčtování náhrad za likvidační práce prováděné jednotkami HZS ČR v souvislosti s dopravními nehodami obsahuje postup na místě zásahu, týkající se provádění likvidačních prací, postup pro vyžádání náhrady a také ceník vynaložených výdajů při výkonu příslušníků HZS ČR a použití techniky k poskytnutí likvidačních prací prováděných jednotkami HZS ČR.

Směrnice k vyúčtování náhrad za likvidační práce prováděné jednotkami HZS ČR v souvislosti s dopravními nehodami v současné době prochází finálními úpravami a v nejbližších dnech bude připravena k podpisu generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR. Směrnice se bude vztahovat na případy vzniklé po 1.7.2010.

Jednotky HZS ČR provádějící zásah, případně záchranné práce v souladu s § 70 zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), nemají ve svých úkolech povinnost provádět  likvidační práce. Likvidační práce mohou provádět v případě, že souvisí s náplní jejich činnosti a nedojde tím k narušení akceschopnosti jednotky. V takovém případě se může jednat o službu za úhradu vynaložených výdajů podle ustanovení  § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Náhrady z výše uvedených likvidačních prací používá HZS ČR   k posílení rozpočtu provozních výdajů, a to formou povoleného překročení rozpočtových limitů  o vzniklé příjmy.

Finanční prostředky přijaté od pojišťovny nebo od ČKP jsou příjmem  podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a používají se v souladu s § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech").


kpt. Ing. Ivana Svitáková, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31