main-bg.jpg

Trhací práce – hloubení odtokové rýhy, Kvasice, 19. května

V souvislosti s ohrožením části obce Kvasice vodou z rozvodněné řeky Moravy byl orgánem krizového řízení kontaktován vedoucí trhacích prací (VTP) Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Martin Červenka, DiS., se žádostí o provedení odvodňovací rýhy, kterou by byla odvedena část vody z laguny, bezprostředně ohrožující zastavěné území.

Důvodem použití trhací práce byla nemožnost nasazení zemních strojů vzhledem k terénním podmínkám. Práce byly prováděny pomocí ručního nářadí, což se ukázalo být neefektivním.

Po telefonické domluvě odjel Ing. Červenka s jedním pomocníkem do skladu výbušnin firmy, od níž může HZS odebírat výbušniny na základě povolení Obvodního báňského úřadu Brno. Mezi tím byla kontaktována Letecká služba Policie České republiky se žádostí o přepravu skupiny trhacích prací (STP) na místo zásahu.

Vrtulník s jedním střelmistrem na palubě vzlétl v 8.55 hod. SELČ ze základny Brno - Tuřany a po mezipřistání  u obce Bohdalice, při němž přistoupili další dva příslušníci skupiny (střelmistr plus pomocník) s potřebným materiálem včetně výbušnin, pokračoval směrem na Kvasice, kde přistál v 9.30 hod. SELČ. Příslušníci STP, posíleni o dalšího střelmistra z HZS Olomouckého kraje, který dorazil po vlastní ose, prozkoumali místo zásahu. Jednalo se o zemní val, tvořící hráz podél břehu vodoteče zvané Panenský potok, která zvyšovala hladinu vody v povodňové laguně. Ta bezprostředně ohrožovala intravilán obce Kvasice.

Inkriminovaný úsek hráze se nacházel v porostu lužního lesa, šířka hráze v koruně byla asi čtyři metry. Záměrem bylo vytvořit ve valu propusť o šířce 1,5 - 2 m a hloubce cca. 1 m od koruny, kterou by byla část vody, přitékající do problematické laguny, odvedena do okolních polí a lužního lesa.

Bylo provedeno celkem sedm vývrtů průměru 150 mm a hloubky 1 m, k jejichž zhotovení byl použit ruční jamkovač. Šest vývrtů bylo v řadě, ležící na přímce kolmé k podélné ose hráze, v pravidelných rozestupech cca. 0,55 m. Sedmý vývrt byl zhotoven pod kořeny pařezu, nacházejícího se v místě zamýšlené propusti. K odstřelu bylo použito průmyslové trhaviny Austrogel v náložkách 65 mm/2500 g. Jednotlivé nálože měly hmotnost 1 kg, respektive 1,5 kg u nálože pod pařezem. Hmotnost celkové nálože činila 7,5 kg. K iniciaci náloží bylo použito elektrického roznětu, použito bylo celkem 7 ks el. rozbušek DEM-S. Roznět nebyl časován.

Bezpečnostní okruh byl stanoven kruhový s poloměrem 300m a zabezpečen ústně poučenými hlídkami z řad příslušníků PČR, HZS a členů JSDHO.

Stanoviště střelmistra se nacházelo cca 200 m od místa trhací práce, od kterého bylo odděleno pásem lesního porostu.

Odpal byl proveden v 11.55 SELČ, po kontrole místa odstřelu střelmistrem otevřen bezpečnostní okruh a místo předáno starostovi obce s konstatováním, že trhací práce přinesla požadovaný výsledek.

Po předání místa zásahu a úklidu materiálu odletěli ve 13.50 hod. SELČ příslušníci STP vrtulníkem Letecké služby Policie ČR zpět na základnu Brno - Tuřany, kde přistáli ve 14.15 hod. SELČ.nprap. Milan Ňorek, střelmistr skupiny trhacích prací HZS ČR

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30