main-bg.jpg

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy

IMG_1387 Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního střediska HZS JmK a oddělení Zjišťování příčin vzniku požárů.

Program školení byl vytvořen odbornými lektory RVC na základě požadavků HZS JmK a zaměřil se na problematiku spalinových cest, rozvodů plynů a komínových požárů.

Cílem odborného školení bylo seznámit posluchače s aktuálními informacemi a poznatky v uvedených oblastech a také umožnit formou diskuse výměnu praktických zkušeností účastníků školení z této oblasti při řešení mimořádných událostí.

Odborné školení se uskutečnilo v nově vybudovaných prostorách RVC a také v technickém zázemí SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, kde jsou k dispozici skutečné modely spalinových cest a komínů. Informace tak byly podány názorně se zaměřením na jejich využitelnost v praxi.

Odborná příprava v rozsahu 4 hodin je součástí systematického celoživotního vzdělávání příslušníků HZS JmK. Podařilo se ji zajistit bez finančních nákladů ze strany HZS JmK díky vstřícnému přístupu pracovníků RVC a vedení SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na vzniku a realizaci odborného školení podíleli. Obsah odborného školení bude průběžně reagovat na připomínky a návrhy ze strany posluchačů tak, aby jim byly prezentovány jen informace, jež jsou pro řešení mimořádných událostí relevantní.

Věříme, že spolupráce HZS JmK s RVC a SOŠ stavebních řemesel,  příspěvkovou organizací přispěje ke zvyšování odborné úrovně znalostí příslušníků HZS JmK i v dalších oblastech.

plk. Ing. Václav Kovář, ředitel ÚO Vyškov, HZS Jihomoravského kraje

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30