main-bg.jpg

Psychologická služba

Psychologická služba HZS vznikla v roce 2003 na základě Koncepce psychologické služby HZS ČR, která byla schválená  schválená generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra dne 12. 4. 2002.

Činnost psychologa je upravena především Statutem psychologických pracovišť HZS ČR a Etickým kodexem psychologa HZS ČR.
SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 29/2003.pdf SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 29/2003.pdf (167,90 KB)

Hlavní úkoly psychologa HZS:


Kontakty:

Psycholog HZS JmK:

kpt. Mgr. Marek Ženata
tel.: 950 630 158
e-mail: marek.zenata@firebrno_cz
Kancelář: Zubatého 1, Brno, dveře č. 244

Ostatní psychologové HZS ČR

Aktuality

Z činnosti týmu posttraumatické péče

Péče o příslušníky a zaměstnance HZS

Posttraumatická intervenční péče

 • Jedná se o preventivní psychologickou službu příslušníkům HZS ČR, která je nabízena hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, případně způsobili dopravní nehodu, apod.
 • Cílem je redukovat duševní napětí z kritické události a poskytnout péči  hasičům tak,  aby se z normální stresové reakce nevyvinula posttraumatická stresová porucha.
 • O poskytnutí posttraumatické péče může požádat každý příslušník sám pro sebe nebo služební funkcionář pro své podřízené.
 • Může být poskytována přímo psychologem nebo také vyškoleným členem Týmu posttraumatické pomoci, a nebo obojími.
 • Posttraumatická péče:
  • je nabízená, nikoli vnucovaná
  • vychází z toho, že hovor o tragédii pomáhá (sdělená bolest, poloviční bolest)
  • vychází z toho, že pokud si sdělíme své zážitky, pocity a následky, zjistíme často, že nejsou nenormální, ale že mnozí účastníci události zažívají něco podobného
  • je založena na důvěře - o obsahu intervence se nikdo, ani kolega ani nadřízený či kdokoliv jiný, od psychologa ani od člena týmu nedozví

Služby psychologického poradenství

 • psycholog poskytuje služby psychologického poradenství příslušníkům, zaměstnancům i rodinným příslušníkům.
 • psychologické poradenství je zaměřené na pracovní, osobní, vztahové či jiné  problémy dle požadavku klienta.
 • při poskytování poradenských služeb je psycholog vázán etickým kodexem psychologa HZS ČR, což zahrnuje zejména povinnost zachovávat důvěrnost informací, o kterých se dozvěděl při poradenské činnosti.

Odborná příprava příslušníků a zaměstnanců

 • Vedení odborných kurzů zaměřených na zvyšování sociální kompetence řídících i výkonných příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Jmk.
 • Odborná příprava příslušníků na směnách zaměřená na zvyšování jejich odolnosti vůči stresu a kompetenci poskytovat první psychologickou pomoc obětem neštěstí.
 • Lektorská činnost pro potřeby Odborného učiliště požární ochrany Brno (v rámci vstupní přípravy příslušníků, kurzů taktického, strategického řízení aj.).

Sociálně psychologická podpora jednotlivých pracovišť HZS kraje

 • výzkum sociálního klimatu pracovišť
 • expertní činnost
 • podpora dobrých pracovních vztahů a řešení konfliktů

Podklady pro personální práci a výkon služby - psychologická vyšetření

Psychologické vyšetření uchazečů do služebního poměru u HZS ČR podle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Psychodiagnostické vyšetření hasičů při výběru do specializovaných funkcí: na funkci hasič  strojník dle § 37 vyhlášky č. 247/2001,ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb..

Tyto první dva typy vyšetření probíhají v laboratoři HZS Olomouckého kraje a provádí se dle jednotné metodiky HZS ČR. K vyšetření se žadatel dostaví na základě zaslané pozvánky. Vyšetření trvá obvykle cca 6 hodin. Závěrem vyšetření je stanovisko o osobnostní způsobilosti.

Psychologické vyšetření v rámci výběrového řízení - zjišťování osobnostních předpokladů k výkonu řídící či speciální  funkce. 

Toto vyšetření provádí psycholog na svém pracovišti v Brně. Vyšetření trvá obvykle cca 4 - 5 hodin. Závěrem je charakteristika osobnosti, se kterou psycholog ústně seznamuje výběrovou komisi.

Dokumenty:

 • žádost o psychologické vyšetření
 • pozvánka k psychologickému vyšetření
 • SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 13/2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a při nakládání s osobními údaji

Psychologická a psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí

Obětí nemusí být jen zraněný apod., ale také další účastníci neštěstí, kteří si často odnášejí psychické trauma.

Obětem neštěstí a katastrof poskytuje psycholog HZS na vyžádání velitelem zásahu první psychologickou pomoc a krizovou intervenci na základě SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf (122,66 KB), kterým se stanovují podmínky pro povolávání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby v operačním řízení.

Událostmi, které vyžadují povolání psychologa, mohou být například události, kde jsou soustředěny osoby s nižší psychickou odolností, mentálně, smyslově či tělesně postižené, komplikované dlouhotrvající zásahy, rozsáhlé povodně, komplikovaná evakuace většího počtu osob aj.

Psychologickou pomoc obětem může poskytovat psycholog, nebo lze využít členy týmu posttraumatické pomoci, nebo některou ze spolupracujících složek IZS, což je zejména PANEL nestátních neziskových organizací (Česká katolická charita, ADRA, Český červený kříž),  psychosociální  intervenční  týmy a jiné).

Koordinace týmu posttraumatické péče

Týmem posttraumatické péče („TPP") je skupina odborně připravených příslušníků HZS, která poskytuje kolegiální psychickou pomoc a první psychologickou pomoc obětem na místě neštěstí.

Členové týmu posttraumatické péče jsou na poskytování pomoci odborně připraveni úvodním výcvikem v rozsahu 40 hodin a dalším vzdělávání v rozsahu nejméně 16 hodin ročně.

Nabídka pomoci hasičům po traumatizujících zásazích prostřednictvím týmu posttraumatické péče vychází ze zkušenosti, že psychologická pomoc je často lépe přijímána od kolegů, neboť k nim mají postižení blíže a nemají zábrany a obavy svěřit se se svým problémem. Členové týmu jsou při poskytování kolegiální psychické pomoci vázáni mlčenlivostí o informacích, které se od kolgů dozvěděli.

Členy týmu posttraumatické péče lze také využít při poskytování první psychologické pomoci obětem na místě neštěstí. Je to vhodné zejména u neštěstí menšího rozsahu, kde je třeba poskytovat péči rychle a bezprostředně - členové týmu jsou obvykle hasiči zařazeni ve směnách a jsou tedy často přímo na místě zásahu, případně je možné je okamžitě povolat. Po zásazích, kde byli využiti členové týmu probíhá supervize jejich činnosti psychologem HZS Jmk.

Dokumenty: SIAŘe GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf (177,78 KB), kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů nebo pracovních úkolů a stnoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události

Seznam členů týmu posttraumatické péče:

Jméno a příjmení
Odbor
Stanice
Směna
kpt. Mgr. Marek Ženata - koordinátor
KŘ HZS Jmk

denní
prap. Bedřich Bačovský
ÚO Brno
CPS Lidická
C
prap. Karel Mazal
ÚO Brno
CPS Lidická
A
pprap. Zdeněk Alexa
ÚO Brno
CPS Lidická
C
prap. Aleš Kupský
ÚO Brno
CPS Lidická
A
prap. Miroslav Medek
ÚO Brno
PS Tišnov
B
prap. Karel Beran
ÚO Brno
PS BVV
C
prap. Petr Mrkůs
ÚO Hodonín
PS Kyjov
C
Nprap. Luděk Nedvídek
ÚO Hodonín
CPS Hodonín
B
prap. Jaromír Hladký
ÚO Brno
PS Ivančice
C
nstržm. Pavel Ruml
ÚO Blansko
ÚO Blansko
denní
prap. Bronislav Hanzl
ÚO Vyškov
PS Bučovice
B
nprap. Jaroslav Štockmann
ÚO Břeclav
PS Mikulov
C
nprap. Karel Jatel
ÚO Břeclav
PS Hustopeče
B
 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31