main-bg.jpg

Proběhl první den cvičení ZÓNA 2008

logo_navrh_c.2_1.jpg MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a další zainteresované subjekty dnes (26.11.2008) od ranních hodin řešily úkoly spojené s celostátním cvičením ZÓNA 2008 .

Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva.  

Hejtman kraje Vysočina a  hejtman Jihomoravského kraje dnes v rámci cvičení vyhlásili na území svých krajů stav nebezpečí.

Vzhledem k  závažnosti simulované krizové situace předseda vlády ČR cvičně rozhodl o vyhlášení nouzového stavu v postižených oblastech, a to s účinností od 16:00. viz dole

V rámci cvičení dnes (26.11.) také proběhlo jednání Ústředního krizového štábu, který aktivoval své pracovní skupiny a zřídil odbornou pracovní skupinu pro radiační havárie ke koordinaci úkolů spojených s řešením opatření v důsledku radiační havárie.

Od 15:00 zasedala odborná pracovní skupina pro radiační havárie. Skupina vyhodnocuje situaci a připravuje následná ochranná opatření pro ohrožené obyvatelstvo. 

V rámci cvičení ZÓNA 2008 pracoval  štáb MV-generálního ředitelství Hasičského záchranné sboru ČR, který byl rozšířen o zástupce Armády ČR a Policie ČR.

Vzhledem k rozsahu fiktivní mimořádné události MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zahájilo ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací - síly a prostředky složek integrovaného záchranného systému jsou povolávány a nasazovány z centrální úrovně. MV-GŘ HZS ČR organizovalo mezikrajskou pomoc, tedy v souladu s ústředním poplachovým plánem do postižených krajů  simulovaně vysílalo síly a prostředky integrovaného záchranného systému včetně Armády ČR.

Dle scénáře cvičení byly do  zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany simulovaně  vyslány  jednotky HZS kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, na místo byla vyslána rovněž jednotka HZS hl. m. Prahy se stanovištěm pro dekontaminaci techniky a jednotka HZS Královehradeckého kraje se stanovištěm pro dekontaminaci osob, na místo mimořádné události  bylo vysláno také pět mobilních chemických laboratoří HZS ČR a zpohotoveny byly rovněž síly a prostředky HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje.

V souvislosti s fiktivní krizovou situací přijalo MV-generální ředitelství HZS ČR další mimořádná opatření:

-          aktivovalo sklady HZS ČR, kde jsou k dispozici ochranné masky s filtry, obleky a roušky pro likvidační práce v zóně havarijního plánování a prostředky pro nouzové přežití osob,

-           na základě uzavřených dohod s mobilním operátorem došlo k aktivaci krizové komunikace (účastníci krizové komunikace mají zajištěnu prioritu volání),

-          o situaci MV-GŘ HZS ČR fiktivně informovalo styčná místa EU a NATO a okolní státy.

Nouzový stav je stav  vyhlašovaný vládou ČR v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav jako mimořádné opatření odpovědným orgánům umožňuje na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu omezit některé práva a svobody občanů.

Vláda je v době trvání nouzového stavu  podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) oprávněna mj.:

-          nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,

-          zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,

-          rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

-          rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace

-          přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,

apod.Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravují celostátní. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. - 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.  Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny -jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci. 

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než  500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno  více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské  i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je  stejně pravděpodobné, jako že  se  v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31