main-bg.jpg

Proběhne rozsáhlé cvičení s námětem havárie v Jaderné elektrárně Dukovany

logo cvičení Zóna 2008 Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravují celostátní cvičení ZÓNA 2008 .

Toto dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. - 28. listopadu 2008 prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.   

Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. 

Cílem cvičení ZÓNA 2008 je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.

Po začátku cvičení dne  26. 11. 2008 dopoledne budou ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému varování obyvatelstva.

V rámci cvičení bude svolán Ústřední krizový štáb a vzhledem k závažnosti simulované krizové situace se počítá  s tím, že premiér cvičně vyhlásí nouzový stav.

Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve čtyřech obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany - Vémyslicích, Kubšicích, Mohelně a Kožichovicích. 

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady.  Cvičení, která proběhla např. v roce 2002 na Temelíně a v roce 2004 v jaderné elektrárně Dukovany měla regionální charakter.

Kromě samotné Jaderné elektrárny Dukovany  a vybraných centrálních orgánů krizového řízení (dotčené resorty, Státní úřad pro jadernou bezpečnost) se cvičení ZÓNA 2008 zúčastní rovněž orgány krizového řízení a složky integrovaného záchranného systému  kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Do cvičení budou zapojeny také  některé obce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.

Je třeba upozornit, že námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě.

I když  se pravděpodobnost podobné nehody blíží nule, odpovědné orgány nemohou nic podcenit a musí být připraveny na řešení i takovéto havárie. Jaderné elektrárny jsou povinny každý rok prověřovat svou havarijní připravenost, těchto periodických cvičení  se účastní nejen zaměstnanci elektrárny, ale i spolupracující složky integrovaného záchranného systému České republiky. Jednou za tři roky se konají cvičení se zapojením dalších orgánů krizového řízení - jako je právě cvičení ZÓNA 2008.

Cvičení ZÓNA 2008 bude podrobně představeno na tiskové konferenci v Praze dne 25.11. 2008.

Informace ke cvičení  jsou zveřejňovány na ww.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Bc. Jana Malíková,tisková mluvčí Ministerstva vnitra

Mgr.Marek Bozenhard, tiskový mluvčí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30