main-bg.jpg

Přichází období jarních požárů porostů

1 S odcházející zimou se přiblížila doba typických jarních požárů porostů. Jarní počasí láká k úklidu zahrad vč. pálení biologického odpadu a mnohdy také k vypalování trávy. Od začátku března jsme museli vyjíždět k více jak 30 požárům porostů. 

Příčinou požárů v přírodním prostředí bývá často nedbalost lidí právě při spalování odpadu, odhození cigaretového nedopalku, příp. nerespektování zákona v podobě vypalování trávy.

Zákon vypalování porostů zakazuje

Podle zákona o požární ochraně nesmí fyzická osoba a ani právnické a podnikající fyzické osoby provádět vypalování porostů.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
  • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru -  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Pod článkem najdete odkaz na naši aplikaci, kde je možné zadávat plánované pálení.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31