main-bg.jpg

Prevence závažných havárií

Problematika prevence závažných havárií je řešena zákonem č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů  a prováděcími právními předpisy.

Systém prevence závažných havárií se zabývá objekty a zařízeními, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. V případě, kdy se v určitém objektu nakládá s nebezpečnými látkami v takovém množství, které je uvedeno v zákoně o prevenci závažných havárií, kdy objekt spadá do sk. „A“, či „B“, jsou zpracovány vnější a vnitřní havarijní plány.

Vnitřní havarijní plán je interní dokumentace k zajištění havarijní připravenosti subjektu, který s nebezpečnými látkami nakládá, a týká se areálu daného podniku. Vnitřní havarijní plán zpracovává dotčený subjekt. Vnější havarijní plán (dále i „VHP“) je zpracováván pro území okolí objektu, kde se nakládá s nebezpečnými látkami v případě, kdy dopady potenciální mimořádné události přesahují území areálu daného subjektu a ohrožují bezprostředně i okolí objektu, zejm. obyvatelstvo a životní prostředí. Vnější havarijní plán dle množství umístěné nebezpečné látky v objektu a na základě vymezené zóny havarijního plánování zpracovává HZS JMK ve spolupráci se složkami IZS a dalšími dotčenými orgány. VHP je neveřejný dokument, uložený na KRIZPORTu v neveřejné sekci pouze pro potřeby složek IZS a orgánů, které danou mimořádnou událost řeší.

V rámci prevence závažných havárií HZS JMK posuzuje bezpečnostní dokumentaci provozovatelů objektů, které jsou zařazeny do skupiny „A" nebo „B", dále společně s dalšími subjekty státní správy provádí v rámci integrované inspekce kontrolu u provozovatelů objektů nebo zařízení, a to u skupiny „A" nejméně jednou za tři roky a u skupiny „B" nejméně jednou ročně. Aktuální seznam provozovatelů objektů, které byly zařazeny do skupiny „A" nebo „B", je uveden v KRIZPORTu v části Zdroje ohrožení. Informace o možném ohrožení a množství nebezpečných látek je možné získat u místně příslušného obecního úřadu nebo z příručky, kterou pro každý objekt, kde je zpracován VHP, vydává Krajský úřad JMK.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 TOOB-16 (Kurzy)
22. 03. 2019, 00:08 - 23. 03. 2019, 18:00
23 24
25 26 27 28 29 30 31