main-bg.jpg

Před 10 lety hořel hrad Pernštejn

Dnes je to přesně 10 let, co se ocitla v plamenech část hradu Pernštejn.  Operační středisko přijalo informaci o požáru v 5.51. Hasiči požár zlikvidovali po více jak 33 hodinách. Na záchraně kulturní památky se podílelo 23 profesionálních a dobrovolných jednotek s více než 120 hasiči z kraje Jihomoravského a Vysočina. Plameny způsobily škodu 100 milionů korun.

Jako první přijíždí na místo jednotka SDH Nedvědice, následovaná jednotkou HZS ze stanice Bystřice n. Pernštejnem a jihomoravskou profesionální jednotkou ze stanice Tišnov.  Jednotky se tzv. Pivovarskou bránou dostaly na I. nádvoří.

V době dojezdu je vidět kouř a plameny ze střechy objektu na III. nádvoří. Průzkum ukázal, že oheň zasáhl celý prostor depozitáře (šířka objektu včetně hradební zdi se pohybuje od cca 8 m do cca 9,5 m. Jeho délka v ose je přibližně 85 m. Výška budovy je 12 m), v objektu nejsou žádné osoby a došlo k proboření střešní konstrukce do prostoru II. nadzemního podlaží. V té době se vyhlašuje III. stupeň požárního poplachu.

Současně s hasebními pracemi je zahájena evakuace předmětů z prostor depozitáře. S přijíždějícími jednotkami se organizuje také dálková doprava vody na požářiště.

Hasiči dostali požár pod kontrolu v 08.44 hod pomocí 7 vodních proudů. Voda se přiváděla od vodního zdroje v obci Pernštejn /cca 1 km s převýšením cca 60-70 m/, a také kyvadlovou dopravou automobilovými cisternami od rybníka v obci Nedvědice /cca 3 km/.

Práce na odstranění spadlých krovů, stropních trámů, rozřezání kovových konstrukci vybavení depozitáře a dohašovací práce trvaly do 15.45 hod. Přes noc na místě zůstává jednotka SDH Nedvědice. V ranních hodinách v sobotu 16.4. hasiči překontrolovali požářiště a velitel zásahu vzhledem ke stavu požářiště a klimatickým podmínkám rozhodl o dalším střežení místa zásahu. Po 14. hodině se rozhořely části krovu na velmi nepřístupném místě obvodu depozitáře. Po likvidaci tohoto ohniska a následném průzkumu rozhodl velitel zásahu o stanovení likvidace celého požáru hradního depozitáře v 14.57 hod.

Přesnou příčinu vzniku požáru se nepodařilo zjistit. Z pracovních verzí je nejpravděpodobnější chemické samovznícení způsobené zatečením laku (po lakování a broušení dřevěné podlahy) do prachových podílů a obilných plev pod podlahou 1. nadzemního patra. 

Přímá škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 100 000 000,- Kč. Škodu na předmětech v mobiliáři lze však jen velmi těžko vyčíslit, protože ztráta některých historických předmětů či stavebních prvků je nenahraditelná.

Kolektiv autorů HZS Jihomoravského kraje

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30