main-bg.jpg

Pravidla užívání zařízení Zásahový software pro výjezdová vozidla HZS ČR jednotkami SDH obcí

 

  1. Tato pravidla užívání zařízení „Zásahový software pro výjezdová vozidla HZS ČR“ (dále jen „zařízení“), který je dodáván jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí v Jihomoravském kraji (dále jen „uživatelé“) firmou GINA Software, s.r.o., (dále jen „dodavatel“), stanoví na základě vzájemné dohody dodavatele zařízení a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) podmínky užívání zařízení, zejména určují práva a povinnosti v oblasti vzájemného poskytování informací mezi HZS JMK a jednotlivými uživateli zařízení.
  2. Zařízení slouží primárně k lokalizaci a navigaci vozidel jednotek PO, k statusové komunikaci jednotek PO s Krajským operačním a informačním střediskem HZS JMK (dále jen „KOPIS HZS JMK“) a k předávání a poskytování některých informací potřebných pro plnění úkolů jednotek PO v operačním řízení.
  3. Uživatel je povinen užívat zařízení pouze na výjezdové technice vlastní jednotky PO a není oprávněn bez souhlasu KOPIS HZS JMK zařízení svévolně zapůjčovat jiným subjektům ani užívat k jiným účelům neuvedeným v předcházejícím odstavci.
  4. Uživatel je povinen udržovat zařízení během pohybu techniky nepřetržitě zapnuté, a to jak v operačním tak organizačním řízení jednotky.
  5. Uživatel dává na základě platných podmínek kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem zařízení souhlas HZS JMK se zpracováním údajů o poloze a pohybu techniky a s využitím dalších poskytnutých informací.
  6. HZS JMK se zavazuje využívat informace poskytnuté uživatelem zařízení na základě těchto pravidel výhradně v souladu s platnou legislativou a pouze pro účely a potřeby řízení jednotek PO a k plnění některých dalších povinností vymezených zvláštními právními předpisy.
  7. O obsahu a rozsahu informací poskytovaných uživatelům zařízení ze strany HZS JMK (např. zasílání příkazů k výjezdu, vzájemná viditelnost polohy JPO v mapových podkladech, zpřístupnění dokumentace PO a IZS aj.) rozhoduje výhradně HZS JMK.
  8. Veškeré ze strany HZS JMK poskytnuté informace využívají uživatelé výhradně za účelem plnění svých zákonných povinností v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému a nesmějí je šířit ani s nimi jinak nakládat bez souhlasu HZS JMK.
  9. Tato pravidla jsou na základě podmínek kupní smlouvy s dodavatelem zařízení pro uživatele závazná. V případě porušení těchto pravidel je HZS JMK na základě dohody s dodavatelem zařízení oprávněn jeho uživatele odpojit.
  10. Individuální výjimky z těchto pravidel je oprávněno na základě žádosti stanovit KOPIS HZS JMK.

 

Operační a informační středisko

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29