main-bg.jpg

Únik čpavkového hnojiva v Žerůtkách u Znojma

319.jpg V obci Žerůtky došlo v areálu ZD Olbramkostel - Žerůtky dne 3.10.2007 k úniku nebezpečných látek - čpavkového hnojiva s názvem DAM 390. Jednalo se o zřícení jedné ze tří kovových skladovacích věží, která svým pádem poškodila i vedle stojící druhou věž se stejným obsahem. Nebezpečné látky, které unikly z těchto věží kontaminovaly prostor provozovny. Prostřednictvím kanalizace vnikly nebezpečné látky do strouhy, která ústila do místní vodoteče. Z té se nebezpečné látky šířily dále směrem k obci Žerůtky.  

Činnost výjezdové skupiny na místě zásahu :

Na žádost velitele zásahu byla prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (KOPIS)  ve 12:36 povolána na místo zásahu výjezdová skupina Školícího střediska Tišnov (ŠS Tišnov). Pracovníci výjezdové skupiny vyjeli ve 12:40 z Tišnova. Na místě mimořádné události se hlásili veliteli zásahu ve 14:11. Pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov spolu se zástupcem životního prostředí při městském úřadě ve Znojmě provedli měření a odběr vzorku pro laboratorní analýzu v lokalitách případné kontaminace uniklou nebezpečnou látkou.

Další činnost chemické laboratoře :

Vzorky byly podrobeny analýze.  

Závěr z analýz

Z provedených měření na místě a v okolí mimořádné události a z laboratorní analýzy vyplývá, že ke kontaminaci čpavkovým  hnojivem DAM 390 došlo pouze po Žerůtský rybník.Ten v čase, kdy bylo prováděno měření ( tj. v časovém úseku od 14 do 19:00) nepropustil významnější množství amoniaku a dusičnanů, které jsou ukazatelem průniku čpavkového hnojiva DAM 390, do vodního zdroje. Otázkou ale zůstává jaká je retenční, samočistící a zřeďovací kapacita tohoto rybníka a kdy tedy dojde k průniku nebezpečné koncentrace kontaminantů (hlavně amonných iontů) dále do vodoteče.
Proto doporučujeme další sledování situace, příslušnými orgány ochrany životního prostředí.
Naměřené koncentrace škodlivin pracovníky výjezdové laboratoře ŠS během zásahu, nemohly akutně ohrozit životy a zdraví obyvatel. Došlo však k významnému ohrožení životního prostředí, zvláště zdrojů povrchových a podzemních vod. Uniklá látka naštěstí představuje hnojivo, které je v přírodě dobře odbouratelné, takže lze očekávat rychlé samovolné snižování koncentrace nebezpečných látek. 

Oficiální tisková zpráva 

Fotogalerie :

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29