main-bg.jpg

Požár briket v Újezdu u Brna

322.jpg Požár haly s uloženými dřevěnými a uhelnými briketami v ulici Nádraží v obci Újezd u Brna dne 2.4.2007.

Měření na místě zásahu:

Na vyžádaní štábu velitele zásahu (VZ) provedli pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Tišnov monitoring a analýzu nebezpečných škodlivin z dýmu, který unikal z požáru skladu briket, které by mohly akutně ohrozit obyvatelstvo a zasahující jednotky.
Průběžné měření:
Pracovníci výjezdové skupiny průběžně v době od 8:40 do 15:00 měřili pomocí fotoionizačního detektoru DL-101 a GasAlert sumu koncentrace škodlivin v okolí požářiště. V nezakouřeném prostoru nebyly překročeny limity pro nebezpečné látky, které jsou měřitelné fotoionizačním detektorem. Při vstupu do zakouřeného prostoru byla překročena dolní varovná mez fotoionizačního detektoru GasAlert - 10 ppm neznámých škodlivin.

Měření detekčními trubičkami:
Pracovník výjezdové skupiny v 9:30h provedl na pokyn VZ z plošiny AZ30 stanovení hlavních nebezpečných látek v unikajících kouřových zplodinách. Použité detekční trubičky vyloučily přítomnost vyšších koncentrací těchto plynů:
kyanovodík, oxid siřičitý, amoniak, sirovodík (sulfan), oxidy dusíku, kyselé plyny (HCl).
Ve zplodinách hoření byl prokázán ve větší míře pouze:
oxid uhelnatý (CO) v koncentraci 220 ppm -překročení HPK 10*!
dále formaldehyd (trubička na aldehydy) v koncentraci 2 ppm pod HAU 120*
organické látky (směs) v koncentraci pod 30 ppm - suma pod HAU 120*.

Mimo zakouřené pásmo nebyla prokázána přítomnost žádného z výše uvedených plynů. Měření detekčními trubičkami okolo požářiště bylo opakováno každé 2 hodiny tj. v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Oficiální tisková zpráva : 

 Závěr:

Vzhledem k výborným rozptylovým podmínkám nemohlo dojít k ohrožení obyvatelstva ani zasahujících jednotek.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29