main-bg.jpg

Zapáchající plyn v Brně - Modřicích

2564.jpg Dne 14.7.2008 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci a nalezení zdroje zápachu v Brně - Modřicích.

Činnost na místě zásahu : 

    Na vyžádání velitele zásahu byla prostřednictvím KOPIS povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k odběru vzorků vzduchu na ulici Vídeňská v Brně v okolí areálu firmy zabývající se likvidací kovového šrotu. Po příjezdu na místo zásahu byl v okolí cítit proměnlivý zápach po plynu (sirný zápach připomínající cibuli). Místa a intenzita zápachu byly velmi proměnlivé. Příslušníci nasazených JPO pátrali v areálu firmy i v okolí po zdroji zápachu.
    Členové výjezdové skupiny ŠS Tišnov odebrali 2 vzorky vzduchu, každý prosátím 30 l vzduchu přes sorpční trubičky s aktivním uhlím ORBO. Během prosávání identifikovali příslušníci zasahujících JPO olfaktometricky (čichem) zdroj zápachu. Zdrojem zápachu byly plechové sudy uložené v areálu firmy na skládce železného šrotu.

    Pracovníci firmy nakládali železniční vagony železným šrotem. Plechové sudy před nakládkou slisovali. Tím se uvolnily zbytky zapáchajícího obsahu sudů a zápach se šířil v širokém okolí.

    Obsah sudů byl identifikován podle nápisu na sudech jako přípravek obsahující 36 % hmot. dimethylsulfidu (CAS 75-18-3) a 64 % hmot. terc.- butylmerkaptanu (CAS 75-66-1). Tento přípravek se používá jako odorizační složka zemního plynu, ke kterému se přidává v množství 5 - 10 mg / 1m3 plynu.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).  

Závěr : 

    Přestože koncentrace v odebraných vzorcích byla pod detekčním limitem laboratorní použité metody, byl v širokém okolí místa úniku cítit intenzivní zápach. Je to dáno nízkým čichovým prahem obou chemických látek obsažených v přípravku pro odorizaci plynu. Čichový práh terc.-butyl merkaptanu je 0,000029 ppm. Čichový práh dimethylsulfidu je 0,003 ppm. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nestanovuje expoziční limity pro tyto dvě látky. Dle MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list) je pro dimethylsulfid TWA (obdoba našeho NPK dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) 10 ppm. To znamená, že legislativní limit koncentrace v pracovním prostředí pro dimethylsulfid je o 4 řády vyšší než je čichový práh.

    Obě látky obsažené v přípravku pro odorizaci plynu mají dobré varovné vlastnosti (nízký čichový práh), které nás varují dříve, než je  dosažená koncentrace škodlivá pro zdraví a než se projeví dráždivé a narkotizační účinky látek obsažených v přípravku.

Oficiální tisková zpráva : 

Fotogalerie (HZS JmK) :

Image

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31