main-bg.jpg

Akce a cvičení

Mezinárodním symposiu CBRN ve Stockholmu

Přednáška Alana Kinga s Interpolu Ve dnech 8. až 10. června 2016 se ve Stockholmu uskutečnilo dvanácté mezinárodní symposium ochrany proti biologickým a chemickým bojovým látkám. Jeho hlavním pořadatelem byly Švédská agentura obranného výzkum (FOI), Švédské ozbrojené síly a Ministerstvo zahraničních věcí. Konference se zúčastnilo 465 odborníků z 31 zemí světa, kteří si vyslechli 89 odborných přednášek ve 13 sekcích. Součástí konference byla rovněž sekce pro presentaci plakátových sdělení, kde bylo představeno 50 odborných posterů a rozlehlá výstava prostředků ochrany proti biologickým a chemickým látkám.

 

Česko-slovenský workshop chemických laboratoří

Práce s HACH SL 1000 Ve dnech 17. až 19. 5. 2016 se na pracovišti Laboratoř Tišnov (CHL) Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje konal mezinárodní workshop, zaměřený na problematiku vzorkování a identifikaci nebezpečných chemických látek (NCHL) při zásahové činnosti.  Workshop byl připraven příslušníky CHL ve spolupráci s příslušníky požární stanice Hustopeče z Územního odboru Břeclav a Zařízení Tišnov z Územního odboru Brno-venkov. Zaměstnání bylo připraveno pro pracovníky Kontrolní chemické laboratoře Civilní ochrany (KCHLCO) Nitra a příslušníky Hasičského záchranného sboru Trnavského kraje. Cílem zaměstnání bylo prohloubení odborných znalostí a výměna zkušeností z oblasti vzorkování nebezpečných chemických látek ze všech druhů matric (voda, půda, ovzduší) a identifikace těchto látek pomocí mobilních detekčních prostředků, které jsou ve výbavě jednotlivých pracovišť. Dalším nezanedbatelným cílem workshopu bylo rozšíření možností příhraniční spolupráce mezi jednotlivými HZS krajů.

 

Radiologický workshop s Interpolem

Logo Interpolu Ve dnech 25. až 29.11.2013 se v hotelu Šumava v Kašperských Horách konal národní workshop zaměřený na problematiku radiologických trestných činů a radiologického průzkumu. Workshop připravila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve spolupráci s Interpolem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním úřadem radiační ochrany. 

 

Výcvik chemických laboratoří na Brněnsku

Ve dnech 15. - 17.10.2013 se v prostorách Zařízení Tišnov uskutečnil výcvik příslušníků laboratoří HZS Moravskoslezského, Plzeňského, Středočeského a Jihomoravského kraje. Účastnil se také tým z Institutu ochrany obyvatelstva MV ČR.

 

IMZ laboratoří HZS krajů

8699.jpg Ve dnech 1. - 3.11.2010 se v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč v Mimoni konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemiků laboratoří školicích středisek HZS krajů.

 

Taktické cvičení IZS - požár nadzemní nádrže s ropou

8184.jpg Dne 22.7.2010 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení, jehož námětem byl požár nadzemní nádrže s ropou v areálu Moravských naftových dolů, Těžebního střediska Dambořice.

 

IMZ Zjišťování příčin požáru

7508.jpg Ve dnech 1. - 2.6.2010 se v prostorách Školicího střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) příslušníků zjišťování příčin požárů HZS Jihomoravského kraje.

 

IMZ laboratoří HZS krajů

7089.jpg Ve dnech 12. - 14.4.2010 se v prostorách Školicího střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemiků laboratoří školicích středisek HZS krajů. 

 

IMZ s OKTE KŘP JmK

793.jpg Ve dnech 22.- 23.3. 2010 byli pracovníci ŠS Tišnov pozváni na Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) s pracovníky Odboru kriminalistické techniky a expertíz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (OKTE KŘP JmK).

 

IMZ chemické služby HZS JmK

3975.jpg Dne  11.3.2010 se v prostorách Školicího střediska Tišnov konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemické služby HZS JmK.  

 

IMZ laboratoří HZS krajů

5699.jpg Ve dnech 5. - 7.10.2009 se v prostorách Školicího střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Třemešné konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemiků laboratoří školicích středisek HZS krajů.

 

Taktické cvičení na RA látku silnice č. 377

676.jpg Dne 23.9.2009 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení, jehož námětem byl požár s možným únikem radioaktivního materiálu při dopravní nehodě osobního automobilu na silnici č. 377 mezi obcemi Žernovník a Černá Hora na Blanensku

 

Cvičení na únik amoniaku na vyškovském stadionu

4829.jpg Dne 14.5.2009 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), jehož námětem byl zásah při úniku nebezpečné látky (amoniaku) z chladícího zařízení u Zimního stadionu ve Vyškově.

 

Taktické cvičení IZS v Krhově, ÚO Blansko

4778.jpg Dne 7.5.2009 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), jehož námětem byl zásah při dopravní nehodě (DN) hromadného dopravního prostředku a automobilové cisterny na silnici první třídy č. 43 k.ú.obce Krhov v okrese Blansko.

 

IDET 2009

4734.jpg Ve dnech 5.5 - 7.5.2009 se na brněnském výstavišti uskutečnil v pořadí již 10. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2009. Veletrhu se v oficiální expozici Ministerstva vnitra ČR v pavilonu Z zúčastnili i příslušníci chemické a radiologické laboratoře ŠS Tišnov.

 

IMZ laboratoří HZS Krajů

4787.jpg Ve dnech 14. - 16. 4. 2009 se v prostorách Institutu ochrany obyvtelstva Lázně Bohdaneč v Mimoni uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemiků laboratoří školicích středisek HZS krajů.

 

Taktické cvičení na RA látku

676.jpg Dne 19.11.2008 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení na zajištění radioaktivní látky na letišti v Brně-Tuřanech.

 

Prověřovací cvičení na únik amoniaku

3562.jpg Dne 11.11.2008 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila prověřovacího cvičení na únik nebezpečné látky - amoniaku v areálu firmy Linde v Brně.

 

IMZ chemických laboratoří HZS ČR

Ve dnech 4. - 6. 11. 2008 se ve Školícím středisku HZS Středočeského kraje v Kamenici uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemiků školicích středisek ředitelství HZS krajů.

 

Cvičení na únik amoniaku v Ivančicích

2243.jpg Dne 21.5.2008 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení na únik nebezpečné látky - amoniaku v Ivančicích u Brna.  

 

Pyros 2008

2231.jpg Ve dnech 13.5 - 17.5.2008 se na brněnském výstavišti uskutečnil mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky Pyros 2008. Veletrhu se v oficiální expozici Ministerstva vnitra ČR v pavilonu G1 účastnila i výjezdová skupina Školicího střediska Tišnov.  

 

Cvičení na ptačí chřipku

1199.jpg Dne 29.4.2008 se na území kraje Vysočina uskutečnilo cvičení IZS na výskyt ptačí chřipky (aviární influenzy) v prostorách malé „farmy pro chov drůbeže". Cvičení se zúčastnila výjezdová skupina ŠS Tišnov.          

 

IMZ chemických laboratoří HZS ČR

106.jpg     Ve dnech 15.-17. 4. 2008 se ve Školícím středisku HZS Jihomoravského kraje v Tišnově uskutečnilo odborné shromáždění chemiků školících středisek ředitelství HZS krajů.

 

IMZ s OKTE Správy JmK PČR

793.jpg Koncem března 2008 byli pracovníci ŠS Tišnov pozváni na Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) s pracovníky Odboru kriminalistické techniky a expertíz správy Jihomoravského kraje Policie České republiky (OKTE S JmK PČR).

 

IMZ s Národní protidrogovou centrálou

792.jpg Koncem března 2008 byli pracovníci ŠS Tišnov pozváni na Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) s Národní protidrogovou centrálou Policie České republiky (NPC PČR).

 

Prověřovací cvičení na RA látky

676.jpg Dne  12.2.2008 bylo provedeno prověřovací cvičení na radiaktivní látky  na územním odboru Třebíč a Jihlava (Kraj Vysočina).

 

IMZ s 31. protichemickou brigádou v Liberci

P____loha_D7.jpg Zaměření IMZ : na činnost A ČR v rámci IZS s možností spolupráce s HZS ČR.

 

ČEPRO STŘELICE 2007

P9290003_1.JPG Téma cvičení : Prověření návaznosti Vnitřního a Vnějšího havarijního plánu k zajištění opatření ochrany obyvatelstva v ZHP ČEPRO Střelice a činnost orgánů krizového řízení v případě vzniku mimořádné události.

 

Cvičení Nález radioaktivních látek

P9290003.JPG Téma cvičení : Zásah jednotky HZS Jihomoravského kraje PS Kunštát na dopravní nehodu s výskytem radioaktivní látky (RAL).

 

MORAVA – JIH 2007

P9290003.JPG Téma cvičení : Součinnost základních složek IZS kraje, 155. záchranného praporu Bučovice, PANELu JmK a krizových štábů JmK a ORP při týlovém zabezpečení záchranných operací.

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30