main-bg.jpg

Výjezdová skupina

Odběr vzorku Výjezdová skupina pracoviště Laboratoře slouží v případě havárií s únikem nebezpečných látek, nálezů neznámých chemických látek, teroristického zneužití chemických nebo radioaktivních látek jako podpora zasahujících jednotek HZS krajů Jihomoravského, Vysočina a územního odboru Jindřichův Hradec z kraje Jihočeského. Výjezdová skupina pracoviště Laboratoře je připravena k výjezdu v pracovní době do 20 minut, mimo pracovní dobu do 120 minut. Do výjezdové skupiny jsou zařazeni na týdenní směnu vždy dva odborníci chemik a radiochemik. Kromě telefonické konzultace s odborníky mají možnost zasahující jednotky využít v poměrně krátkém čase další úrovně poskytování pomoci a to:

  • chemický a radiologický průzkum v terénu
  • laboratorní kontrola ve stacionární laboratoři

 

Chemický  a radiologický průzkum v terénu

Jedná se o podporu pro zasahující jednotky

  • Identifikace možného nebezpečí na místě události.
  • Identifikaci a zajištění nebezpečných látek.
  • Podklady pro další rozhodování veliteli zásahu (evakuace obyvatel, vymezení zón).
  • Analýza nebezpečných látek moderními detekčními prostředky.
  • Certifikovaný odběr vzorků.
  • Hodnocení akutní nebezpečnosti uniklých látek pro jednotky požární ochrany a obyvatele vzhledem k situaci na místě mimořádné události.
  • Odborná pomoc při rozhodování o lokalizaci a likvidaci mimořádné události.
  • Monitorování zplodin hoření u rozsáhlých požárů.

Výjezdová skupina dále zajišťuje plnění činnosti mobilních monitorovacích skupin v návaznosti na platnou smlouvu o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, která je realizační smlouvou Rámcové smlouvy uzavřené mezi SÚJB a Ministerstvem vnitra.

Činnost v místě zásahu

Působnost výjezdové skupiny

    Modře je označena působnost výjezdové skupiny, kterou tvoří Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a okres Jindřichův Hradec z Jihočeského kraje.

mapka_1.jpg

Laboratorní kontrola ve stacionární laboratoři

Důležitou součástí identifikace a stanovení neznámých látek je potvrzení terénních měření v laboratoři bezprostředně po zásahu. V současné době neexistuje mobilní detekční technika, která by v terénu dokázala naprosto spolehlivě identifikovat nebezpečnou chemickou látku. Proto je někdy nutné analyzovat vzorky odebrané v místě události ve stacionární laboratoři pracoviště Laboratoř. Vzorky na místě události odebírají a dopravují do laboratoře pracovníci výjezdové skupiny, nebo jednotky požární ochrany (v současné době probíhají v Zařízení Tišnov, specializační kurzy pro příslušníky HZS se zaměřením na praktický odběr vzorku nebezpečných chemických látek (NCHL) z míst událostí). Jakmile je vzorek dopraven do laboratoře, pracovníci provedou analýzu moderními analytickými metodami. Výsledky analýz jsou k dispozici pro rozhodovací proces zasahujících jednotek v místech událostí.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31