main-bg.jpg

Únik roztoku pryskyřice z návěsu kamionu na D1

8157.jpg Dne 16.6.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámé látky a k monitoringu ovzduší v místě zásahu na 187. km dálnice D1 ve směru na Brno u čerpací stanice.

Dne 16.6.2010 se na vyžádání velitele zásahu dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině ŠS Tišnov 8:25, čas příjezdu na  místo události 9:07) na 187. km dálnice D1 ve směru na Brno u čerpací stanice. Po příjezdu na místo události bylo příslušníkům velitelem zásahu sděleno, že se jedná o roztok pryskyřice (UN kód 1866) uniklý z originálního obalu. Uniklá látka kontaminovala návěs a podvozek kamionu. Byl odebrán vzorek látky a pomocí Ramanova spektrometru identifikován. Ve vzorku byla prokázána přítomnost styrenu ve směsi dalších látek. Podle nalezeného bezpečnostního listu produktu může pryskyřice obsahovat až 30% styrenu. Na základě stížností personálu a zákazníků čerpací stanice na silný dráždivý zápach bylo zahájeno monitorování koncentrace styrenu pomocí fotoionizačního detektoru ppbRAE. Naměřené koncentrace styrenu překračovaly v bezprostředním okolí úniku přípustný expoziční limit, který je podle části A přílohy 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 100mg/m3 (23,5 ppm). Díky dobrým rozptylovým podmínkám docházelo k rychlému snižování koncentrace styrenu se vzdáleností od místa úniku. Proto velitel zásahu rozhodl, že po uzavření přilehlých oken na čerpací stanici může být na čerpací stanici obnoven provoz. Po dokončení úklidových prací pracovníci laboratoře provedli kontrolní měření a do protokolu o předání místa zásahu doporučili uložit řidiči kamionu, aby dbal na zvýšenou opatrnost před možností vzniku požáru a intoxikace po uzavření prostoru návěsu plachtou.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebraný vzorek byl odvezen do laboratoře a podroben potvrzující analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS), infračerveném spektrofotometru (FTIR) a dalším testům.

Závěr :

Z naměřených koncentrací na místě zásahu lze říci, že páry styrenu uniklé ve velké míře z rozlité pryskyřice mohly ohrozit personál a zákazníky čerpací stanice. Styren má narkotické a lokálně dráždivé účinky.

Vzhledem k včasnému a rychlému zásahu jednotek IZS nedošlo k významnému ohrožení personálu a zákazníků čerpací stanice ani životního prostředí.

Fotogalerie :

Image

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30