main-bg.jpg

Únik neznámé látky do říčky a rybníku v Letovicích

2759.jpg Dne 7.8.2008 došlo k úniku neznámé látky do říčky Kladroubka v Letovicích na Blanensku.

Činnost na místě zásahu :

    Na vyžádání velitele zásahu (VZ) byla dne 7.8. 2008 v 11:31 hod. povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov. Skupina vyjela k zásahu v 11:39 hod., aby provedla odběr a následnou analýzu vzorků vody kontaminované neznámou látkou. Přímo v místě vtoku kontaminované vody do vodoteče došlo k vytvoření cca 0,5 m vysoké vrstvy pěny a k lokálnímu úhynu ryb v části potoka od ústí kanalizace po soutok s řekou Svitavou. Pracovníci výjezdové skupiny dále odebrali vzorek vzduchu v nedalekém průmyslovém podniku k analýze, zda-li existuje shoda mezi zápachem ze znečištěné vody a zápachem vzduchu v prostorách průmyslového podniku.

     Jednalo se o  únik neznámé látky připomínající saponát (s charakteristickým zápachem), který ve směsi s vodou vytvářel hustou pěnu.

Další činnost chemické laboratoře :

    Vzorky byly podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS) a analýze na stanovení tenzidů.

 Závěr :

    Ze zjištěných skutečností lze usuzovat, že látka, která kontaminovala vodoteč Kladroubka na ulici U koupaliště, byl roztok směsi anionaktivních a neionogenních tenzidů s odorizačními přísadami, tj. detergentu. Tenzidy (dříve saponáty) jsou povrchově aktivní látky, které jsou jako účinná složka součástí detergentů (směs tenzidů s ostatními účinnými složkami, např. barviva, parfémy, enzymy a plnidla), používaných k praní a čištění. Syntetické detergenty představují novodobý zdroj znečistění vod, který souvisí s širokým používáním čistících a mycích prostředků ve všech odvětvích lidské činnosti. Detergenty snižují povrchové napětí vody a jsou značně toxické pro jikry a ryby. Ve vyšších koncentracích poškozují především respirační epitel rybích žáber, ve kterém dochází k hydrataci a zvětšování buněk. Také snižují odolnost ryb k infekcím poškozováním ochranné slizové vrstvy.

    Při porovnání odorizačních látek nalezených v uniklém detergentu a zachycených u provozovny podniku lze prohlásit, že dominantní odorizační látka (Isobornyl acetát) byla v obou případech totožná. Vzhledem k povaze uniklé látky nemohlo dojít k akutnímu ohrožení životů a zdraví obyvatel, avšak došlo k lokálnímu ohrožení životního prostředí.

Oficiální tisková zráva : 

  Fotogalerie :

Vzorek vody

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31