main-bg.jpg

Únik nebezpečné látky na poště v Brně

404.jpg Dne 22.11.2007 došlo k úniku neznámé látky v prostorách nové třídírny poštovních zásilek v Brně na ulici Heršpická.

Činnost na místě zásahu :

Na vyžádaní velitele zásahu (VZ) se na místo nálezu dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení ŠS Tišnov 19:30, čas příjezdu na místo 20:04) a provedli kontrolu odebraných vzorků. Vzorky převzali po sepsání protokolu s požadavkem na laboratorní analýzu nebezpečných škodlivin a převezli do Laboratoře Tišnov. Příjezd do Laboratoře 21:29.
Velitel zásahu a členové zasahující jednotky správně už před příjezdem výjezdové skupiny provedli předběžnou charakterizaci látky a odběr vzorků vzduchu z místa mimořádné události (MU) do sorbčních trubiček s aktivním uhlím. Dle jejich zjištění se jedná o nehořlavou bezbarvou, tekutinu, pH velmi slabě kyselé, dráždivých výparů (dýchací cesty/sliznice).

Další činnost chemické laboratoře :

Vzorky byly podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS) a infračerveném spektrofotometru (FTIR).

Závěr :

Z provedených analýz vyplývá, že zdrojem úniku neznámé dráždivé látky byla rozbitá skleněná láhev s koncentrovaným roztokem (36-38%) formaldehydu, stabilizovaného přídavkem 10% methanolu. Formaldehyd a methanol jsou nebezpečné toxické látky, obě rozpustné ve vodě. Formaldehyd je bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn, ve vodě je dobře rozpustný, jeho rozpouštěním vzniká 35-45% roztok. Zásilka nebyla řádně zabezpečena ani označena podle platných předpisů pro dopravu nebezpečných látek. Díky tomu došlo k  ohrožení zdraví pracovníků třídírny pošty.

Oficiální tisková zpráva :

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29