main-bg.jpg

Úhyn ryb v retenční nádrži v Brně – Medlánkách

2781.jpg Dne 28.6.2008 vyjížděla výjezdová skupina ŠS Tišnov k úhynu ryb v retenční nádrži v Brně - Medlánkách.

Činnost na místě zásahu :

    Na vyžádaní velitele zásahu (VZ) se na místo události dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení 10:06 hod., čas výjezdu 10:32 hod.), aby odebrali vzorky vody a zjistili, co je příčinou úhynu ryb v retenční nádrži.

    Byl proveden odběr vzorku vody a podroben následné analýze v chemické laboratoři ŠS Tišnov. 

Další činnost chemické laboratoře : 

Byly provedeny následující analýzy :

1) Měření rozpuštěného kyslíku. (Rozpuštěný kyslík je ukazatelem podmínek pro zásobování ryb kyslíkem).
2) Stanovení fosforečnanů (PO4-) (fosforečnany jsou ukazatelem eutrofizace vody).
3) Stanovení chemické spotřeby kyslíku na dichroman draselný (CHSKCr) (CHSKCr je ukazatelem znečistění vody organickými látkami).

Závěr :  

     Z analýz vyplývá, že ve vodě se projevoval deficit kyslíku pro ryby. Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod při poklesu rozpuštěného kyslíku pod 6 mg/l, může dojít k nepříznivým důsledkům pro vývoj rybí populace. Pro život ryb se za dolní mez obsahu kyslíku ve vodě považuje 2 - 3 mg O2/l. Příznaky hypoxie pozorujeme až při snížení koncentrace kyslíku pod 2 mg O2/l. Ryby přestávají přijímat potravu, zrychleně dýchají, vyplouvají k hladině, kde se zdržují, nouzově dýchají, nereagují na podráždění hlukem, ztrácejí únikový reflex a postupně hynou podle jejich náročnosti na kyslík.
    V retenční nádrži došlo k eutrofizaci vody (zvýšení koncentrace dusíku a fosforu). Na základě vyšší koncentrace živin došlo k rozvoji fytoplanktonu, o čemž svědčí řasy a sínice přítomné ve vzorku a vyšší hodnoty CHSKCr. Po vyčerpání živin (N,P) dojde k úhynu fytoplanktonu a k jeho následnému bakteriálnímu rozkladu. Při tomto bakteriálním rozkladu se vyčerpají zásoby kyslíku a začne se projevovat deficit kyslíku pro ryby. Bylo dáno doporučení k intenzivnímu provzdušňování vody v nádrži.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31