main-bg.jpg

Úhyn ryb v řece Veličce v Lipově

8171.jpg Dne 10.7.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámého znečištění řeky Veličky v Lipově, okres Hodonín.

Dne 10.7.2010 ve 22:50 byli kontaktováni prostřednictvím KOPIS HZS JmK příslušníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov o úhynu ryb na řece Veličce v Lipově, okres Hodonín. Po vzájemné dohodě s pracovníkem Moravského rybářského svazu Strážnice, vyjeli příslušníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov  na místo události až druhý den ráno. Po příjezdu na místo události byly převzaty vzorky odebrané předešlý den večer a rovněž byl proveden průzkum toku, při němž bylo zjištěno, že život v řece byl opět obnoven. Z důvodu potřeby slepého vzorku pro analýzu, byl odebrán slepý vzorek a jeden vzorek z kanalizace ústící do řeky. Tyto vzorky byly odvezeny do laboratoře k analýze.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebrané vzorky byly v laboratoři podrobeny analýzám včetně stanovení přítomnosti těkavých organických látek pomocí plynového chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr :

Z provedených analýz vyplývá, že voda obsahuje vyšší koncentraci celkového chlóru. Tato hodnota několikanásobně překračuje přípustnou koncentraci celkového chlóru pro lososové a kaprové vody, která je dána přílohou č. 2. k nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život původních druhů ryb. Dále voda obsahovala xyleny (suma isomerů), které se používají v nátěrových hmotách jako rozpouštědla a vyznačují se toxicitou pro vodní organismy - můžou vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Stanovená přibližná koncentrace xylenů cca 10x překračuje hodnoty přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Dle mapy odběru vzorku lze říci, že znečištění xylenem se do řeky dostávalo kanalizační výpustí u mostu v centru Lipova. Znečištění se šířilo ve směru toku a bylo zachyceno v druhém místě odběru. Vzorek odebraný cca 1 km od kanalizační výpusti již vykazuje nižší koncentraci xylenů vlivem postupu znečištění ve směru toku a vlivem ředění. Dvanáct hodin po znečištění toku byly nalezeny nebezpečné koncentrace v kanalizační výpusti, což svědčí o postupném vymývání xylenu z kanalizace.

Fotogalerie :

Image

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31