main-bg.jpg

Úhyn ryb v řece Haná

Dne 4.9.2012 byla prostřednictvím KOPIS HZS JmK vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámé látky, která kontaminovala tok řeky Hané u Hoštic na Vyškovsku. 

Činnost chemické laboratoře :

Dne 4.9.2012 se na vyžádání KOPIS HZS JmK dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov na místo události k řece Hané u obce Hoštice, okres Vyškov. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a následovalo měření koncentrace rozpuštěného kyslíku a pH ve vodě. Stejně tak byl proveden odběr vzorků ze třech vytipovaných míst. Dále byly od technika chemické služby z PS Vyškov převzaty vzorky vody odebrané jednotkou z PS Vyškov. V odebraných vzorcích vody bylo provedeno orientační stanovení dusičnanů a dusitanů, které neprokázalo přítomnost havarijních koncentrací. Toto orientační stanovení bylo provedeno i u vzorku, který byl přivezen řídícím důstojníkem z Olomouckého kraje (vzorek vody odebraný místním rybářem v Nezamyslicích v 10:00) a byla v něm zjištěna zvýšená koncentrace dusičnanů a dusitanů. Pracovníci výjezdové skupiny dále asistovali při odběru vzorků pracovníkem Povodí Moravy. Po domluvě s řídícím důstojníkem HZS JmK zajistili odběr vzorku, měření rozpuštěného kyslíku a pH z řeky Hané před soutokem s řekou Moravou a v řece Moravě. Odebrané vzorky byly převezeny do stacionární laboratoře k analýze.

Závěr : 

Z provedených analýz vyplývá, že k úhynu ryb došlo vlivem vysokého obsahu amoniaku, dusitanů, dusičnanů a fosforu. U vzorku, který byl odebrán místním rybářem v Nezamyslicích z řeky Hané dne 4.9. v 10 hod., byly naměřeny extrémně vysoké koncentrace amoniaku.

Amoniakální dusík se ve vodě vyskytuje jednak ve formě amonných solí (NH4+), jednak jako plynný amoniak (NH3). Se zvyšující se teplotou vody a hodnotou pH se zvyšuje podíl plynného amoniaku z celkové koncentrace amoniakálního dusíku.

Ryby se zbavují amoniaku vznikajícího v důsledku metabolismu v jejich těle uvolňováním přes žábry na základě koncentračního spádu. Stoupající koncentrace amoniaku v okolní vodě tak může bránit a později i zablokovat další uvolňování amoniaku z těla ryb. To může vést postupně až k autointoxikaci ryb a posléze i k jejich úhynu.

Hranice toxicity volného amoniaku je rozdílná pro různé druhy ryb. Pro jelce tlouště je to 1 mg/l, pro plůdek pstruha duhového 0,006 – 0,010 mg/l. Letální koncentrace LC50 je pro kaprovité 1,0 – 1,5 mg/l, pro lososovité 0,5 – 0,8 mg/l volného amoniaku.

Toxicita volného amoniaku stoupá se snižující se koncentrací rozpuštěného kyslíku.

Stanovené látky jsou obsaženy ve statkovém, případně umělém hnojivu. Původcem havárie tak může být zemědělská činnost.

Naměřené hodnoty byly korelovány s naměřenými hodnotami laboratoře Povodí Moravy a byla mezi nimi nalezena shoda.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 TOOB-16 (Kurzy)
22. 03. 2019, 00:08 - 23. 03. 2019, 18:00
23 24
25 26 27 28 29 30 31