main-bg.jpg

Úhyn ryb v Kovalovickém rybníku

2781.jpg Dne 14.7.2008 došlo k úhynu ryb v Kovalovickém rybníku.

  Činnost na místě zásahu :

      Dne 14. 7. 2008 se na vyžádaní velitele zásahu (VZ) na místo události dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení 10:25 hod., čas výjezdu zásahového vozidla 10:40 hod.). Jedná se o úhyn ryb v rybníku u obce Kovalovice (cca 100 ks, především candát). Ryby v rybníce byly neklidné, plavaly u hladiny a „lapaly po vzduchu". Protože se jednalo o podezření na úhyn ryb vlivem deficitu rozpuštěného kyslíku, výjezdová skupina změřila koncentraci kyslíku a teplotu ve vodě oximetrem a teploměrem. Teplota vody v rybníce byla 21,8°C a koncentrace kyslíku se pohybovala v rozmezí 0,5 - 0,9 mg O2/l. Proto bylo na místě doporučeno intenzivní provzdušňování přečerpáváním vody a provzdušňování kompresorem probubláváním jemných bublinek zaváděných až ke dnu rybníka.
    Dále členové výjezdové skupiny CHL Tišnov odebrali vzorek vody k analýze.    

    Dne 15. 7. 2008 ve 14:00 hod. na vyžádání velitele zásahu provedli pracovníci výjezdové skupiny CHL Tišnov opětovné měření koncentrace rozpuštěného kyslíku. Naměřená koncentrace se pohybovala v rozsahu 1,6 - 1,8 mg O2/l.

    Dne 16. 7. 2008 v 06:00 hod. na vyžádání velitele zásahu uskutečnili pracovníci výjezdové skupiny CHL Tišnov opětovné měření koncentrace rozpuštěného kyslíku. Naměřená koncentrace se pohybovala v rozsahu 1,7 - 2,0 mg O2/l. 

Další činnost chemické laboratoře : 

    Bylo provedeno stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným v odebraném (CHSKCr) vzorku vody. (CHSKCr je ukazatelem znečistění vody organickými látkami. Metoda je založena na oxidaci organických látek obsažených ve vodě dichromanem draselným v silně kyselém prostředí kyseliny sírové).

Závěr :

    Z měření a analýzy vyplývá, že ve vodě se projevoval deficit kyslíku pro ryby. Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, při poklesu rozpuštěného kyslíku pod 6 mg/l může dojít k nepříznivým důsledkům  pro vývoj rybí populace. Pro život ryb se za dolní mez obsahu kyslíku ve vodě považuje 2 - 3 mg O2/l. Příznaky hypoxie pozorujeme až při snížení koncentrace kyslíku pod 2 mg O2/l. Ryby přestávají přijímat potravu, zrychleně dýchají, vyplouvají k hladině, kde se zdržují, nouzově dýchají, nereagují na podráždění hlukem, ztrácejí únikový reflex a postupně hynou podle jejich náročnosti na kyslík.
    Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem draselným (CHSKCr) je ukazatelem celkového znečištění vody organickými látkami. Podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného znečistění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, odpovídá stanovená hodnota CHSKCr (73 mg O2/l) emisním standardům pro městské odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod do vod povrchových.
    V rybníce došlo ke zvýšení teploty vody a k eutrofizaci vody (zvýšení koncentrace dusíku a fosforu). Na základě vyšší koncentrace živin došlo k rozvoji fytoplanktonu, o čemž svědčí řasy a sinice přítomné v rybníce a v dodaném vzorku a vyšší hodnoty CHSKCr. Po vyčerpání živin (N,P) dojde k úhynu fytoplanktonu a k jeho následnému bakteriálnímu rozkladu. Při tomto bakteriálním rozkladu se vyčerpají zásoby kyslíku a začne se projevovat deficit kyslíku pro ryby.
    Vzhledem k přetrvávající vyšší teplotě vody v rybníce (21,8°C) a postupnému bakteriálnímu rozkladu odumřelého fytoplanktonu je neustále spotřebováván kyslík dodaný provzdušňováním na rozklad organické hmoty.

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30