main-bg.jpg

Radiologická laboratoř

Radiologická laboratoř zabezpečuje rychlou, přesnou identifikaci a kvantifikaci radionuklidů emitujících záření γ, stanovení celkové α a β kontaminace v různých vzorcích. Výjezdová skupina chemické laboratoře má možnost na místech mimořádných událostí provádět  gamaspektrometrické analýzy a kontroly kontaminace předpokládaných kontaminovaných předmětů a oblastí. Výsledky těchto analýz slouží jako podklady pro ochranu obyvatelstva a složek integrovaného záchranného systému při vzniku mimořádných událostí.

Jedním z důležitých úkolů pracovníků radiologické laboratoře je praktický výcvik příslušníků HZS zaměřený na radiační ochranu a vyhodnocení naměřených hodnot při práci se zdroji ionizujícího záření.
   
Důležité jsou také pravidelné účasti pracovníků na součinnostních cvičeních  složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na radiační havárie.

Pracoviště je držitelem povolení k nakládání s otevřenými a uzavřenými zdroji ionizujícího záření a jaderným materiálem.

Horká radiologická laboratoř

 

Pracoviště má možnost provádět :

  • měření celkové α a β aktivity ve vzorcích vod a půdy
  • přesnou identifikaci radionuklidů emitujících záření γ

- pro přesná stanovení mnohokanálovým analyzátorem - INSPEKTOR 2000 s polovodičovým detektorem

- pro orientační stanovení mnohokanálovým analyzátorem - INSPEKTOR 1000 se scintilačním detektorem, 

  • měření dávkových příkonů
  • vyhledávání zdrojů ionizujícího záření
  • vyhledávání míst kontaminace
  • odhad obdržených dávek zasahujících
  • návrhy opatření na ochranu jednotek IZS a obyvatelstva
  • návrhy na postupy dekontaminace
  • kontrolu účinnosti dekontaminace

Inspektor 2000 s detektorem SILENA chlazeným kapalným dusíkem

Přístrojové vybavení

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30