main-bg.jpg

Požár ve Svitě Zlín

401.jpg Požár haly v areálu podniku Svit s uloženými polyethylenovými trubkami Tubex, tř. Tomáše Bati, Zlín dne 19.6.2007

Činnost výjezdové skupiny na místě zásahu :

Na vyžádaní velitele zásahu (VZ) se na požářiště dostavili pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Tišnov (čas výjezdu ze ŠS Tišnov 11:40, čas příjezdu na místo MU 13:20). Pracovníci výjezdové skupiny provedli odběr vzorků pro laboratorní analýzu nebezpečných škodlivin. Protože požár byl v době příjezdu pracovníků výjezdové skupiny ŠS Tišnov již zcela zlikvidován a probíhalo rozebírání požářiště a dohašování lokálních zdrojů žhnutí, neprováděli pracovníci žádná měření dýmu, unikajícího z místa zásahu. Podle informací velitele zásahu byl dýmem z požáru kontaminován systém klimatizace blízkého Krajského úřadu. Velitel zásahu už před příjezdem výjezodvé skupiny správně nařídil vypnout tento systém a zakázal obyvatelům po směru šíření větru větrat.

Další činnost chemické laboratoře :

Vzorky byly podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS)

Závěr :

Z provedených analýz vyplývá, že při požáru se uvolňovaly hlavně pyrolýzní produkty hoření a tepelného rozkladu polyethylenu : alkany/alkeny (nasycené/nenasycené uhlovodíky), aldehydy a menší množství aromatických látek (toluen, xyleny). Nebezpečnost dýmu spočívala hlavně v jeho dráždivosti a množství, protože podíl obsažených karcinogenních aromatických látek v dýmu byl velmi nízký v porovnání s množstvím uvolněných alkanů, alkenů a aldehydů.
Alkany jsou nasycené uhlovodíky s uhlíkovým řetězcem bez násobných vazeb a heteroatomů. V prostředí se většinou setkáváme s jejich směsí (parafin, oleje). Podle délky řetězce se mění jejich vlastnosti (těkavost, teplota tání, varu) a rozlišují různé skupiny alkanů. Při analýzách vzorků z požářiště jsme nalezli alkany s uhlíkovým řetězcem C10-C18.
Páry alkanů a alkenů ve větších objemech působí dráždivě a narkoticky.
Aldehydy s nízkou molekulovou hmotností jsou známy zvýšenou hořlavostí a dráždivými vlastnostmi zvláště při vniknutí do sliznice dýchacích cest a očí. Dlouhodobá expozice těmto látkám je škodlivá.
Aromatické uhlovodíky jsou přítomny v kouři z organických látek, dřeva, vznikají nedokonalým spalováním. Z hlediska akutního ohrožení obyvatelstva se jednalo tedy hlavně o riziko podráždění dýchacích cest a sliznic. Protože výjezdová skupina chemické laboratoře na místo dorazila až ve fázi rozebírání požářiště, nemůžeme v tomto protokolu vyhodnotit únik dalších škodlivin např. oxidu uhelnatého v dýmu z požáru (obsah těchto látek je pro každý požár specifický v závislosti na přívodu vzduchu do požáru).

Oficiální tisková zpráva : 

Fotogalerie :

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29