main-bg.jpg

Požár sběrného dvoru v Blansku

2770.jpg Dne 30. 6. 2009 ve 23:01 se na vyžádání velitele zásahu dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov k požáru ve skladu elektroodpadu (ledničky, mikrovlnky, televizory atd.) ve sběrném dvoře v Blansku, místní části Horní Lhota.

Další činnost chemické laboratoře :

Po příjezdu na místo události byl požár již dohašován a výjezdová skupina ŠS Tišnov na žádost VZ prováděla monitorování ovzduší v bezprostřední blízkosti požářiště. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 1 - 2 ppm. Dále výjezdová skupina ŠS Tišnov na žádost velitele zásahu monitorovala ovzduší ve stanovém táboře v Blansku. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozsahu 2 - 3 ppm, tedy asi 1 ppm nad přírodním pozadím. Všechny naměřené hodnoty jsou vysoce pod hranicí přípustných expozičních limitů pro průmyslové škodliviny.

Pro identifikaci unikajících látek byl rovněž proveden odběr vzorku vzduchu na sorbční trubičky ORBO 32, které byly analyzovány ve stacionární laboratoři na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr :

Výsledky analýzy prokázaly přítomnost následujících látek : benzen, toluen, ethylbenzen, m-methyletylbenzen a styren. Nalezené chemické látky se v ovzduší vyskytovaly v nízkých koncentracích, žádná není vysoce toxická či extrémně nebezpečná a jsou běžnou součástí nejen zplodin hoření plastů, ale i z výfukových plynů. Vzhledem ke zjištěným nízkým koncentracím nalezených aromatických uhlovodíků v ovzduší, k použitým ochranným prostředkům a rychlé likvidaci požáru a vydanému zákazu větrání pro obyvatele přilehlé zástavby, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani obyvatel.

Oficiální tisková zpráva :

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 TOOB-16 (Kurzy)
22. 03. 2019, 00:08 - 23. 03. 2019, 18:00
23 24
25 26 27 28 29 30 31