main-bg.jpg

Požár autovrakoviště Brno - Horní Heršpice

2890.jpg Dne 20.8.2008 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k monitoringu ovzduší  v blízkosti požáru autovrakoviště v ulici Železná v Brně - Horních Heršpicích.  

Činnost na místě zásahu : 

    Na vyžádání velitele zásahu (VZ) se na místo mimořádné události dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině ŠS Tišnov 11:57, čas výjezdu zásahového vozidla 12:05, čas příjezdu na místo mimořádné události 12:35). Po příjezdu obdrželi požadavek na monitoring okolí místa požáru a odběr vzorku vzduchu bezprostředně u požáru. Ve 12:45 vyjela výjezdová skupina ŠS Tišnov k monitoringu městské části Komárov, konkrétně do ulic Železná, Kšírova, Sokolova, Sklenářská, Hněvkovského, Dufkovo nábřeží, Přerovská, Jeníčkova. V těchto ulicích bylo ovzduší měřeno pomocí dvou fotoionizačních detektorů, detektoru oxidu uhelnatého, amoniaku a chlóru. Kromě toho byly v Přerovské ulici, která byla silně zakouřena, použity detekční trubičky k detekci oxidu uhelnatého, amoniaku, chlorovodíku, sirovodíku, chlóru, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhličitého s negativním výsledkem. Během měření ve všech ulicích v rozmezí od 12:45 do 15:15 nebyly naměřeny zvýšené koncentrace sledovaných kontaminantů. V Jeníčkově ulici pracovníci výjezdové skupiny navíc odebrali vzorky vzduchu do odběrového vaku, který analyzovali po návratu z výjezdu do laboratoře. Analýze v laboratoři podrobili také vzorky vzduchu, odebrané v bezprostřední blízkosti požářiště do odběrového vaku a na trubičky s aktivním uhlím ORBO-32.

Další činnost chemické laboratoře :

    Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).  

Závěr :  

    Z výsledků analýz vyplývá, že na požářišti a v bezprostřední blízkosti požářiště byly nalezeny látky, které jsou produkty hoření pryže, plastů a ropných látek (olejů, nafty, benzínu). Koncentrace těchto látek klesala se vzdáleností od požářiště.

Nalezené nejnebezpečnější látky jako:

Benzen je toxický a je uveden v seznamu karcinogenů 1 skupiny („Látky, o nichž je známo, že jsou karcinogenní pro člověka").

Styren je karcinogen skupiny 2 b („Látky, na něž je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka").

1,3-butadien je karcinogen, u něhož nebyla dostatečně prokázána karcinogenita na člověka, ale některé zdroje uvádějí, že může způsobit nádorové onemocnění.

    Rovněž byla provedena analýza vzorku odebraného v obydlené ulici Jeníčkova sousedící s požářištěm, kde nebyla mobilní monitorovací technikou HZS zjištěna zvýšená koncentrace nebezpečných látek. Analýza odebraného vzorku jednoznačně potvrdila výsledky měření mobilní monitorovací technikou HZS.

    Při hoření plastů a ropných látek vzniká řada dalších nebezpečných (karcinogenních a toxických) látek (polyaromatické uhlovodíky „PAHs" a dioxiny), které nebyly detekovány vlivem absence speciální analytické instrumentace, jenž by dokázala tyto látky detekovat.

    Vzhledem k tomu, že jednotky HZS provedly rychlou likvidaci požáru, čímž se omezily emise nebezpečných látek do ovzduší, nebyli zasahující hasiči a obyvatelstvo přilehlých domů vystaveno akutnímu ohrožení nebezpečnými zplodinami hoření.

Oficiální tisková zpráva :

Fotogalerie : 

Měření na ulici Kšírova (u viadutu)

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 TOOB-16 (Kurzy)
8. 11. 2019, 00:08 - 19. 11. 2019, 15:00
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30