main-bg.jpg

Podezřelý chemický zápach po požáru bytu na ulici Obřanská v Brně

8164.jpg Dne 28.6.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci zdroje neznámého dráždivého zápachu vzniklého po uhašení požáru bytu na ulici Obřanská v Brně.

Dne 28.6.2010 se na vyžádání velitele zásahu (VZ) dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině ŠS Tišnov 18:16, čas výjezdu zásahového vozidla 18:38, čas příjezdu na  místo události 18:59) na místo události na ulici Obřanská v Brně. Po příjezdu na místo události bylo sděleno příslušníkům výjezdové skupiny, že se pravděpodobně jedná o zápach amoniaku. Byl proveden průzkum v dýchacích přístrojích, při němž byla naměřena pomocí přístroje GasAlert zvýšená koncentrace amoniaku v místě vzniku požáru (cca 50 ppm měřeno u země) a dále  měřena koncentrace chlorovodíku pomocí detekčních trubiček (cca 2 ppm HCl) v místech, kde byly nalezeny podezřelé chemikálie. Dále byly na žádost VZ odebrány vzorky směsi zapáchající po amoniaku (molitan a voda užitá k hašení). Velitelem zásahu byl sdělen požadavek na ověření identifikace zápachu po amoniaku a zjištění možného ohrožení zasahujících hasičů a policistů.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny potvrzujícím analýzám včetně stanovení přítomnosti těkavých organických látek pomocí plynového chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr :

Z provedených analýz vyplývá, že neznámý zápach na požářišti byl opravdu amoniak (čpavek). Naměřené koncentrace na požářišti ve výšce 10 cm nad zemí v blízkosti ohniska požáru byly na hranici nejvyšší přípustné koncentrace amoniaku v pracovním prostředí (NPK-P).

Dále byly ve vzorcích z požářiště nalezeny organická rozpouštědla (aceton, toluen, oktan, nonan). Nejvyšší koncentrace toluenu byla stanovena ve vzorku odebraném v blízkosti ohniska požáru.

Naměřená koncentrace amoniaku a chlorovodíku v době působení laboratoře na místě zásahu nemohla vážně ohrozit zasahující hasiče a policisty. Amoniak je látka, která v nižších koncentracích dráždí pokožku a sliznice, k čemuž mohlo dojít  během prvotního zásahu.

Fotogalerie :

Image

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30