main-bg.jpg

Neznámá zapáchající tekutina na silnici č. III/37728

2770.jpg Dne 16.2.2010 byla povolána výjezdová skupina chemické laboratoře ŠS Tišnov k identifikaci neznámé zapáchající látky nalezené na silnici č. III/37728 cca 250 m za hranicí obce Odrůvky směrem na Otinoves, okres Vyškov.

Činnost na místě zásahu :

Na vyžádání KOPIS (čas ohlášení výjezdové skupině CHL ŠS Tišnov 22:17, čas výjezdu zásahového vozidla 22:56, čas příjezdu na  místo události 23:49) přijela výjezdová skupina CHL Tišnov do obce Studnice, odkud pokračovala po silnici č. III/37728 cca 250 m za hranici obce Odrůvky směrem na Otinoves, kde provedla nad povrchem vozovky  měření koncentrace par neznámé směsi látek a odběr vzorků. Jednalo se o zledovatělý materiál na silnici, který voněl místy až dráždivě - hlavně při roztátí zbytků látky na obuvi a na zahřátých částech vozidel. Dle subjektivního vnímání zasahujících se jedná o látku se zápachem podobným dezinfekčním prostředkům používaných v mobilních WC. V terénu výjezdová skupina CHL Tišnov uskutečnila měření koncentrace chemických látek ve vzduchu fotoionizačním detektorem ppbRae3000, který ukazoval hodnoty na úrovni do 100 ppb. Skupina rovněž zajistila odběr vzorku vzduchu na sorbční trubičku ORBO 32 a odsekání kontaminovaného zledovatělého materiálu. Podmínky měření a odběru vzorku: Teplota cca -7°C, bezvětří, zataženo. Poté výjezdová skupina CHL Tišnov odjela do laboratoře, kde zahájila předběžný rozbor vzorku.

Další činnost chemické laboratoře:

Odebraný vzorek byl podroben analýze ve stacionární laboratoři na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr :

Z provedených analýz vyplývá, že v odebraných vzorcích byla přítomna směs látek používajících se jako aromata, která ve vodném roztoku vzorku po roztátí vydávala intenzivní dráždivou vůni. Kapalný vzorek nevykazoval kyselé ani zásadité vlastnosti, neobsahoval amonné ionty, tj. nebyl kontaminován fekáliemi. Jedná se o vodný roztok, který při rozpuštění vydává intenzivní zápach (v laboratoři naměřeno  fotoionizačním detektorem ppbRae3000 2,1 ppm nad roztátým vzorkem). Vzhledem k charakteru látek může dojít k podráždění osob při vdechování par, například z ventilace automobilu nebo v případě, že někdo odstaví neočištěný automobil v temperované garáži. Vzhledem k povaze znečištění mohlo dojít k poškození životního prostředí (vodoteče). Díky současným povětrnostním podmínkám - hluboká sněhová pokrývka a obleva - však lze předpokládat, že dojde k postupnému naředění látek, které sníží riziko významnějšího znečištění životního prostředí i možnost podráždění osob. Zasahující správně identifikovali zápach jako podobný odorizačním látkám používaných v mobilních WC, neboť látky, které se vyskytovaly v obou odebraných vzorcích se často používají jako parfémy pro sanitární čistící prostředky. Znečištění se týkalo dlouhého úseku, neboť jednotky HZS vyjížděly ke stejnému zápachu na Vyškovsku ten den již podruhé - poprvé zasahovaly na silnici III/37926 mezi obcemi Drnovice a Luleč.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31