main-bg.jpg

Monitorování zplodin hoření při požáru zemědělského podniku v Přítlukách

Dne 12.3.2013 byla povolána výjezdová skupina Zařízení Tišnov k monitoringu zplodin hoření uvolňujících se při požáru skladovací haly v zemědelěkém podniku v Přítlukách, okres Břeclav.

Dne 12.3.2013 se na vyžádání velitele zásahu dostavili pracovníci výjezdové skupiny Zařízení Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině 10:33 hod., čas příjezdu na  místo události 11:04 hod.) k monitorování ovzduší  v ulicích obce Přítluky. Úkolem monitoringu je zjistit zda nedošlo ke zvýšení nebezpečných chemických látek (NCHL) v ovzduší vlivem požáru skladovací haly zemědělského podniku v Přítlukách.

Monitorování probíhalo 12. 3. 2013 v čase 11:15 – 12:10 v ulicích Družstevní, Dlouhá, Údolní, Obecní, Hlavní, Poštovní a Sportovní, kdy v době monitoringu byla zasažena nejvíce část ulice Družstevní.

Byly monitorovány tyto plyny :

Anorganické plyny : oxid uhelnatý, amoniak, oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, kyanovodík, chlór, sulfan, chlorovodík, chlorkyan, fluorovodík, fosfin.

Organické plyny : akrolein, formaldehyd, hydrazin, aceton, akrylonitril, aromatické uhlovodíky, fosgen, ethanol, hexan, styren, tetrachlorethylen, toluendiisokyanát, trichlorethylen a vinylchlorid.

Dále byl k monitorování využit fotoionizační detektor ppbRAE, který měří v jednotkách ppb. Měří řadu těkavých organických a plynných anorganických látek v ovzduší. Odezva na tomto přístroji nám dává obraz o celkové koncentraci chemických látek v ovzduší. A to jak z provozu na ulici (spalovací motory vozidel), tak z přírodního pozadí (těkavé látky přírodního původu), tak i ze zplodin hoření. Běžné pozadí v ulicích měst dosahuje hodnot až stovek ppb.

Veškeré měřené plyny byly pod mezí detekce použitých měřících přístrojů.

Závěr : 

Z monitoringu vyplývá, že měřené NCHL byly pod mezí detekce použitých přístrojů. Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P podle nařízení vlády 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, případně Havarijní akční úroveň HAU podle Řádu chemické služby, se u většiny nebezpečných látek s akutním toxickým účinkem vznikajících při požárech, pohybují v jednotkách až stovkách ppm.

Na základě monitoringu NCHL v ulicích obce Přítluky lze konstatovat, že NCHL ve zplodinách hoření neovlivnily ovzduší v monitorovaných oblastech a nedosahovaly hodnot, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel.

Fotogalerie :Požár haly způsobil milionové škody

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31