main-bg.jpg

Mezinárodním symposiu CBRN ve Stockholmu

Přednáška Alana Kinga s Interpolu Ve dnech 8. až 10. června 2016 se ve Stockholmu uskutečnilo dvanácté mezinárodní symposium ochrany proti biologickým a chemickým bojovým látkám. Jeho hlavním pořadatelem byly Švédská agentura obranného výzkum (FOI), Švédské ozbrojené síly a Ministerstvo zahraničních věcí. Konference se zúčastnilo 465 odborníků z 31 zemí světa, kteří si vyslechli 89 odborných přednášek ve 13 sekcích. Součástí konference byla rovněž sekce pro presentaci plakátových sdělení, kde bylo představeno 50 odborných posterů a rozlehlá výstava prostředků ochrany proti biologickým a chemickým látkám.

Symposium otevřel předseda Švédské agentury obranného výzkumu Dr. Nygren, který vyzdvihl aktuálnost presentovaných témat ochrany proti účinkům biologických a chemických látek v dnešním světě plných teroristických hrozeb. Jeho slova potvrdila ministryně zahraničních věcí Švédska i zástupce Interpolu ve svých navazujících příspěvcích.

Alan King z Interpolu se ve svém příspěvku věnoval popisu a způsobu provedení teroristických útoků za poslední léta, kdy zvláštní pozornost byla věnována útokům v Paříži a Bruselu. Dále byly presentovány aktivity Interpolu v oblasti CBRN, kde zazněla i informace o workshopu pořádaném Mezinárodní atomovou agenturou, Interpolem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Kašperských horách v roce 2013, kterého se zúčastnili i příslušníci chemických laboratoří HZS ČR.

Další přednášky již byly rozděleny do 13 sekcí, z nichž nejzajímavější byly bezesporu sekce zabývající se ochranou, detekcí, dekontaminací CBRN látek.

V sekci detekce se přednášky nejčastěji věnovaly novým detekčním přístrojům pracujícím na principu Ramanovy spektrometrie, spektroskopickým a real-time analýzám bioaerosolu a dálkovým detektorům bojových chemických látek.

Jako novinka byl presentován Ramanův spektrometr Resolve, který dle výrobce dokáže identifikovat nebezpečné látky i přes neprůhledné obaly jako jsou dopisní obálky, plastové kanystry apod. Přístroj bylo možné si vyzkoušet na stánku výrobce při souběžně probíhající výstavě. Přístroj však měl přes velkou výhodu čímž je (analýza přes netransparentní obaly) i některé nevýhody jako například výrazně vyšší hmotnost, větší rozměry a nižší počet spekter (6500) v knihovně, oproti přístrojům používaným jednotkami HZS ČR. Zajímavostí je i to, že spektra bojových chemických látek v knihovně přístroje byla naměřena v České republice.

V rámci výstavy byly k vidění i další Ramanovy spektrometry, které bylo možné si u stánků jednotlivých výrobců vyzkoušet. Většina těchto spektrometrů již byla testována v rámci mezinárodního workshopu se slovenskými laboratořemi (Časopis 112, č. 10, ročník 16).

Další zajímavým příspěvkem byla dálková detekce chemických a biologických bojových látek pomocí detektoru Falcon 4G-S od slovenské společnosti, která přítomné informovala o možnostech detekce těchto látek, až na vzdálenost 5 km s výrazně vyšší citlivostí než obdobné detektory na trhu.

V rámci probíhající výstavy bylo možné shlédnout řadu technologických novinek, ať už se jednalo o přenosné plynové chromatografy s hmotnostními detektory, bezpilotní prostředky osazené čidly na nebezpečné látky, či vybavené vzorkovacím zařízením, nebo vzorkovací soupravy a transportní obaly pro vysoce toxické látky, či biovaky a celotělové ochranné prostředky, antidota a dekontaminační prostředky.

Přenosný plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem Guardion zaujal svými kompaktními rozměry (velikosti cestovního kufru) a velmi nízkou hmotností (15 kg), s možností nasazení v nebezpečné zóně a plnou dekontaminovatelností. Velmi rychlá je i příprava přístroje pro terénní měření, která zabere pouze 5 min a délka analýzy, jak se návštěvníci výstavy mohli přesvědčit nepřesáhla 3 min. Plynový chromatograf využívá k nástřiku běžně laboratořemi HZS ČR používané techniky (SPME, head space, kapalný a plynný nástřik) a speciální separační kolony délky 5 m. Hmotnostní spektrometr využívá jako analyzátor iontovou past. Komunikace mezi přístrojem a PC je zabezpečena bezdrátově pomocí Bluetooth.

Poster sekce byla rozdělena do 10 částí, kdy v části „Krizový management CBRN událostí“, byla presentována připravenost HZS ČR na detekci bojových chemických látek. V části „Medicínský management“ byl presentován příspěvek od českého autora prof. Kassy popisující účinnost nových oximů na tabunem intoxikoványmi krysami.

V části „Rozvíjející se hrozby a rizika“ byl presentován velmi zajímavý a originální poster od emeritního profesora Anthony Tu, který seznamoval s novými informacemi o sektě Aum Shinrikyo´s a jejím chemickém a biologickém zbrojním programu.

Velmi zajímavé postery se nacházely v části „Identifikace a forensní analýza“, kde byl například presentován poster od norských autorů s názvem „Řízení zásahu s nálezem bílého prášku“, kdy popisovaná taktika se nikterak neliší od postupů využívaných v HZS ČR.

Závěr:

Dvanácté mezinárodní sympozium ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu přineslo řadu zajímavých poznatků z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami. Jak se mohli během sympozia účastníci české delegace přesvědčit, český chemický průzkum u HZS ČR je na velmi vysoké úrovni a daří se mu držet krok s vývojem světového chemického průzkumu a ochrany. Odborné konference a symposia jsou tak velkým zdrojem odborných znalostí a informací nutných k udržení vysoké úrovně chemického průzkum u HSZ ČR.

GC/MS Guardian

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30