main-bg.jpg

IMZ chemické služby HZS JmK

3975.jpg Dne  11.3.2010 se v prostorách Školicího střediska Tišnov konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) chemické služby HZS JmK.  

Předmětem tohoto instrukčně metodického zaměstnání bylo kromě podání informací o novinkách a povinnostech z oblasti chemické služby i nastartování zkušebního provozu prozatimní služby osobní dozimetrie a seznámení chemiků jednotlivých územních odborů o nejčastějších problémech při detekci neznámých látek pomocí detekční techniky pro prvotní průzkum.
Kromě toho byli přítomní seznámeni s pokynem č. 44/2009 GŘ HZS a dále s částkou 46 ze dne 12. listopadu 2001 pokyn GŘ HZS ČR a náměstka ministra vnitra (NMV), kterým se stanoví postup činnosti HZS ČR při oznámení, nebo nálezu, nebo důvodném podezření z nálezu chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických látek podléhajících režimu zákona č. 19/1997 Sb., ve znění zákona č. 249/2000 Sb.
Chemici si prakticky vyzkoušeli přihlášení osobních dozimetrů SOR/R do systému pomocí aplikace TED a přihlášení se do systému pomocí aplikace SEOD Admin a zkusit si odečíst a vyhodnotit dozimetr.

Dále byly prezentovány dvě ukázky :
První - jak správně odebrat kontaminovaný vzduch pomocí přístroje CHP-71 ve spojení s trubičkou s aktivním uhlím ORBO-32 a následné zpracování a analýza této trubičky pomocí plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem.
Druhá a poslední ukázka byla zaměřena na problémy při detekci neznámé látky detekčními prostředky pro prvotní identifikaci. Tyto přístroje mají problém s identifikací směsi látek. Tzn., pokud bychom těmito přístroji identifikovali směs dvou látek, z nichž jedna je bezpečná a druhá nebezpečná, mohlo by se stát, že tento přístroj pro prvotní identifikaci bude detekovat pouze tu bezpečnou složku. Proto je vždy nutné, pokud hrozí nebezpečí pro obyvatelstvo, případně pro zasahující příslušníky, vždy odebrat vzorek pro laboratorní analýzu.

Rovněž byli přítomní informováni, že pokud je provedeno měření koncentrace, či detekce neznámé látky a je v ohrožení obyvatelstvo, případně zasahující příslušníci, je neprodleně nutné provézt ověření tohoto měření jinou nezávislou metodou, tudíž odebrat vzorek pro laboratorní analýzu.
Tato laboratorní analýza pak může posloužit veliteli zásahu jako důkazní materiál v případě stížností na činnost jednotky HZS, což již bylo potvrzeno několika případy z praxe.

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30