main-bg.jpg

Další nález sudů u silnice R 52

6278.jpg Dne 2.12.2009 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek nalezených v dalších barelech u rychlostní silnice R 52 ve směru na Pohořelice.

Činnost na místě zásahu :

Dne 2.12.2009 se na vyžádání velitele zásahu (VZ) dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině ŠS Tišnov 11:12, čas výjezdu zásahového vozidla 11:16, čas příjezdu na  místo události 11:53) na 15. km rychlostní silnice R 52 ve směru na Pohořelice v blízkosti obce Sobotovice, okres Brno-venkov.

Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, při němž byly nalezeny 2 ocelové sudy označené UN kódem (UN 1866 a UN 1210), naplněných neznámou látkou, vedle těchto sudů byla černá skládka obsahující další neznámé látky s označením „toxické". Dalším průzkumem byly nalezeny dvě 500 g skleněné láhve s dichromanem draselným (potvrzeno Ramanovým spektrometrem), 25 kg pytel popsaný chroman olovnatý (potvrzena přítomnost chromanů elementární analýzou provedenou na místě).

Výjezdová skupina ŠS Tišnov provedla odběr vzorků ze 2 sudů a dalších zajištěných neznámých látek na černé skládce. Při jízdě k zásahu byly na 12,5 km rychlostní silnice R 52 ve směru na Pohořelice spatřeny u silnice další dva sudy. Tento nález byl oznámen veliteli zásahu, který po dokončení likvidačních prací na 15. km rozhodl o přesunu jednotek k druhému místu nálezu na 12,5 km. Zde se nacházely dva sudy, ze kterých byly rovněž odebrány vzorky. Velitel zásahu byl informován o dalším nálezu na 13,5 km, kam se jednotka s výjezdovou skupinou přesunula k odběru vzorků z obou sudů.

Všechny odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře k podrobné analýze.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebrané vzorky byly podrobeny analýze ve stacionární laboratoři na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS), infračerveném spektrofotometru (FTIR), Ramanově spektrometru a provedena elementární analýza.

Závěr :

Provedené analýzy potvrdily, že sudy s největší pravděpodobností obsahovaly nátěrové hmoty obsahující xylen a další uhlovodíky jako rozpouštědla. Jedná se o vysoce hořlavou látku, která má negativní vliv na životní prostředí, především na podzemní a povrchové vody.

Látky nalezené na černé skládce v blízkosti sudů pravděpodobně souvisejí s nálezem sudů, jelikož se jedná o přípravky používající se do nátěrových hmot a barev (pigmenty, plniva atd.).

Tyto toxické látky sudů mohly poškodit životní prostředí, zvláště pak povrchové a podzemní vody. Kromě toho při neodborné manipulaci s těmito látkami mohlo dojít k ohrožení zdraví manipulující osoby vlivem toxicity, karcinogenity a mutanogenity nalezených látek.
Z hlediska přílohy č. 1 nařízení vlády č. 114/1999 Sb. , kterým se pro účely trestního zákona stanoví co se považuje za jedy nakažlivé choroby a škůdce, patří nalezený dichroman draselný mezi chemické látky, které se pro účely trestního zákona považují za jedy.

K likvidaci doporučujeme využít služeb firem specializujících se na likvidaci nebezpečných odpadů. Tento případ dle způsobu balení a dle obsahu látek pravděpodobně souvisí s předešlými případy ze dnů 13.11., 14.11.2009.

Oficiální tisková zpráva

Fotogalerie :

První místo nálezu

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30