main-bg.jpg

Cvičení na únik amoniaku na vyškovském stadionu

4829.jpg Dne 14.5.2009 se výjezdová skupina ŠS Tišnov zúčastnila taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), jehož námětem byl zásah při úniku nebezpečné látky (amoniaku) z chladícího zařízení u Zimního stadionu ve Vyškově.

Téma cvičení :

Zásah na únik čpavku z chladícího zařízení u Zimního stadionu ve Vyškově.

Cíl cvičení :

Naučit velitele požárních jednotek organizovat a řídit zásah při úniku NL do životního prostředí a při ohrožení zdraví obyvatel se zřízením štábu VZ.  Prověřit spolupráci složek IZS při společném zásahu (HZS, PČR, Městská policie, ZZS).

Chrakteristika látky :

Další názvy
čpavek, čpavková voda, hydroxid amonný
Číslo CAS
7664-41-7
Chemický vzorec
NH3
Kemler kód
268
UN-kód
1005, popř. 1043,2073, 26272
Relativní hmotnost plynné fáze vztažená ke vzduchu
0,6
Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
40 mg.m3 (57 ppm)
Nejvyšší přípustná maximální koncentrace
80 mg.m3 (115 ppm)
Teplota vznícení
630°C
Hranice výbušnosti
15 - 33 % obj.
Další význačné koncentrace ve vzduchu
5 - 50 ppm - citelný zápach

V čistém stavu za normálních podmínek je amoniak bezbarvý plyn (teplota varu za normálních podmínek činí -33,5ºC.) s typickým čpícím štiplavým zápachem. Je zásaditý, dráždivý a žíravý. Hustotou 0,77 kg.m-3 je zhruba o polovinu lehčí než vzduch. Může být skladován za zvýšeného tlaku v kapalném stavu. Jeho rozpustnost ve vodě je výborná (540 g.l-1). Reaguje s kyselinami za vzniku amonných solí. Má silné korozivní účinky vůči kovům, zejména vůči slitinám mědi.

Použití
Hlavní použití amoniaku spočívá ve výrobě kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv, výbušnin, polymerů, farmaceutických výrobků, kaučuků, tenzidů a některých pesticidů. Uplatňuje se i v petrochemickém průmyslu a v galvanickém pokovování, kde se přidává do některých lázní. Může se rovněž používat přímo jako hnojivo ve formě vodního roztoku, kterým se provádí zavlažování. Vykazuje fungicidní vlastnosti a využívá se proto v ovocnářství pro omezení růstu hub na ovoci. Ve velkých průmyslových provozech je využíván jako náplň chladících technologií (výroba ledu, zpracování potravin). V menší míře se ve formě chloraminu používá i k desinfekci vody.

Dopady na životní prostředí
Amoniak je velice toxický pro vodní organismy (zejména ryby), proto hraje důležitou roli jeho velmi dobrá rozpustnost ve vodě. Rovněž rostliny mohou být negativně zasaženy, pokud jsou vystaveny vyšším koncentracím amoniaku jak v ovzduší, tak ve vodě.
Další vliv amoniaku spočívá v jeho působení v rámci parametru „celkový dusík", kde hlavní negativní dopad na životní prostředí je přílišné vnášení živin do životního prostředí a s tím spojená například eutrofizace vod (nárůst řas a sinic).

Dopady na zdraví člověka, rizika
Krátkodobá expozice amoniaku může dráždit i popálit kůži a oči s rizikem trvalých následků. Dráždit může rovněž nosní sliznice, ústa, hltan a způsobovat kašel a dýchací potíže. Inhalace amoniaku může dráždit plíce a způsobit kašel či dušnost. Expozice vyšším koncentracím amoniaku může způsobit zavodnění plic (edém) a vážné dýchací potíže. V koncentraci vyšší než 0,5% obj. (asi 3,5 g.m-3 nebo 5000 ppm) je i krátkodobá expozice smrtelná.
Jeho výhodou je velice intenzivní štiplavý zápach, který na jeho případnou přítomnost v ovzduší upozorní dříve, než by koncentrace mohla stoupnout na nebezpečnou úroveň.

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí
Celkově lze amoniak charakterizovat jako látku toxickou, která však díky svému využití a pronikavému zápachu upozorňuje včas na její přítomnost a většinou nepředstavuje výrazné riziko pro člověka. Pro životní prostředí se jedná o látku vysoce nebezpečnou.

Způsoby zjišťování a měření
Amoniak je výrazně charakterizován štiplavým zápachem, který může na jeho přítomnost upozornit. K měření je možné použít analyzátory založené na elektrochemické detekci, fotoionizační detekci nebo lze po odebrání vzorku stanovení provést ve vodním roztoku laboratorně.

Zúčastněné složky :

HZS Vyškov             
HZS PS Bučovice      
HZS PS Slavkov
HZS ŠS Tišnov             
JSDHO Vyškov           
JSDHO Drnovice        
JSDHO Ivanovice na Hané
JSDHO Rousínov        
JSDHO Nové Hvězdlice   
JSDHO Ruprechtov

Fotogalerie :

 

Image

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31