main-bg.jpg

Chemická laboratoř

Chemická laboratoř zabezpečuje rychlou a přesnou identifikaci a analytické stanovení vzorků neznámých chemických látek včetně bojových chemických  látek. Vzorky pro analýzu jsou odebírány pracovníky výjezdové skupiny chemické laboratoře, jednotkami požární ochrany. V některých případech jsou vzorky ke zpracování dodávány i fyzickými osobami nebo jinými složkami státní správy. Rychlost a přesnost jednotlivých analýz je dána typem vzorku, standardním operačním postupem příslušné metody stanovení a použitým přístrojem ve vybavení laboratoře.
Závěry analýz slouží pro ochranu obyvatelstva a jednotek požární ochrany při vzniku mimořádných událostí, zvláště  při závažných haváriích s únikem nebezpečných chemických látek. Výsledkem každé analýzy je zpracování písemného protokolu, který je zasílán příslušným osobám a organizacím, které si vyžádaly analytické zpracování dodaného vzorku.

Laboratoř je držitelem licence pro nakládání s vysoce nebezpečnými látkami podléhajícími zákonu 19/1997 Sb.

Spektrometrická laboratoř

Pracoviště má možnost provádět:

 • Analýzy neznámých vzorků s důrazem na důkaz jejich toxických vlastností ve všech typech matric :
  • pevných (zeminy, potraviny, stěry z povrchů),
  • kapalných (pitná a znečištěná voda, barvy, ředidla, rtuť),
  • plynných (vaky s odebraným vzduchem z místa havárie, vzorků ze sorpčních trubiček, SPME vláken, páry organických rozpouštědel apod.).
 • Stanovení toxických anorganických látek a iontů (např. kyanidů, těžkých kovů - rtuť, olovo, arsen atd.) v hodnotách havarijních koncentrací v kapalných a pevných matricích.
 • Určení druhu a míry zamoření - znečištění vzorků životního prostředí, organickými chemickými látkami v havarijních koncentracích.
 • Stanovení stopových množství organických látek (zápachu na předmětech, stopy rozpouštědel, drogy, léky, výbušniny).
 • Stanovení akcelerantů hoření pro potřebu zjišťování příčin požáru.
 • Stanovení methanolu v alkoholických nápojích pro potřeby Policie ČR, Celní správy a Státní správy a samosprávy.
 • Stanovení vybraného biologického znečištění vody koliformní bakterie včetne E.Coli, enterokoky, jako E. faecium a E. faecalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Kontrola správnosti výsledků

Laboratoř je držitelem "Osvědčení o správnosti dosažených výsledků", vydaném Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč akreditované ve smyslu ČSN ISO/IEC 17025 na základě každoročně prováděných mezilaboratorních zkoušek ve smyslu ČSN ISO/IEC 17043 pro zjištění funkčnosti přístrojů, metod chemických analýz a odbornosti obsluhujícího personálu - příslušníků chemické laboratoře pracoviště Laboratoř.

High risk laboratoř

Přístrojové vybavení

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30