main-bg.jpg

Česko-slovenský workshop chemických laboratoří

Práce s HACH SL 1000 Ve dnech 17. až 19. 5. 2016 se na pracovišti Laboratoř Tišnov (CHL) Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje konal mezinárodní workshop, zaměřený na problematiku vzorkování a identifikaci nebezpečných chemických látek (NCHL) při zásahové činnosti.  Workshop byl připraven příslušníky CHL ve spolupráci s příslušníky požární stanice Hustopeče z Územního odboru Břeclav a Zařízení Tišnov z Územního odboru Brno-venkov. Zaměstnání bylo připraveno pro pracovníky Kontrolní chemické laboratoře Civilní ochrany (KCHLCO) Nitra a příslušníky Hasičského záchranného sboru Trnavského kraje. Cílem zaměstnání bylo prohloubení odborných znalostí a výměna zkušeností z oblasti vzorkování nebezpečných chemických látek ze všech druhů matric (voda, půda, ovzduší) a identifikace těchto látek pomocí mobilních detekčních prostředků, které jsou ve výbavě jednotlivých pracovišť. Dalším nezanedbatelným cílem workshopu bylo rozšíření možností příhraniční spolupráce mezi jednotlivými HZS krajů.

První den zaměstnání byl věnován převážně přednáškám, ve kterých byly představeny odběrové soupravy a mobilní detekční prostředky jednotlivých pracovišť. Dále byly komerčními firmami prezentovány nové druhy detekčních prostředků uváděné na trh v České republice. Jednalo se zejména o Ramanovy, infračervené spektrometry s Fourierovou transformací a rentgenofluorescenční analyzátory, které dnes tvoří jádro detekce a identifikace NCHL. Závěr prvního dne byl věnován rozehře připraveného praktického výcviku odběru vzorku a identifikace NCHL.

Druhý den zaměstnání patřil praktickému výcviku, který byl rozdělen na dvě části. První probíhala na vodní nádrži Nové Mlýny, kam se jednotlivá pracoviště v ranních hodinách přesunula se svými výjezdovými vozidly. Následovalo proškolení v bezpečnosti práce na vodě a vystrojení do suchých obleků. Po nalodění byly jednotlivé týmy transportovány dvěma motorovými čluny na místo odběru vzorků. Na místě pak byly provedeny odběry vzorků z hladiny a z přesně definované hloubky dvou metrů. Odebrané vzorky byly vhodně zabaleny, uloženy a následně transportovány na břeh k mobilním laboratořím. Zde bylo provedeno stanovení fyzikálních parametrů vody (pH, vodivost, koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota) a vybraných chemických parametrů (amonné ionty, dusitany, dusičnany a fosforečnany). Ke stanovení byly použity přístroje z výbavy jednotlivých pracovišť a rovněž provedeno testování nového systému HACH-LANGE SL 1000. Přístroj je nástupcem českými laboratořemi používané mobilní soupravy pro stanovení kvality vody HACH-LANGE, jež obsahuje multiparametrový analyzátor HQ40d a VIS spektrometr DR2800 pracující v oblasti viditelné spektrometrie. Jednotlivé analýzy potvrdily, že kvalita vody v dolní novomlýnské nádrži je v souladu s platnou legislativou.

Po rychlém přesunu zpět do Tišnova pokračoval praktický výcvik druhou částí v prostorách Zařízení Tišnov, kde ve speciálně vytvořeném polygonu měly jednotlivé smíšené československé týmy za úkol provést vzorkování neznámých chemických látek s následnou terénní identifikací. Pro tuto činnost bylo připraveno celkem 14 neznámých chemických látek, které měly prověřit zdatnost a odborné chemické zkušenosti jednotlivých týmů.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé týmy disponovaly různými druhy Ramanových spektrometrů a podařilo se zapůjčit i Ramanovy spektrometry uvedené v tomto roce na trh, prováděná identifikace připravených vzorků neznámých chemických látek posloužila ke srovnání jednotlivých Ramanových spektrometrů, jež jsou na trhu a ve výbavě záchranných sborů. Tato skutečnost je velmi cennou informací pro případné nákupy v rámci obnovy 8 let starých Ramanových spektrometrů.

Poslední den byl věnován vyhodnocení praktického výcviku a rovněž byly prezentovány zajímavé zkušenosti ze zásahové činnosti jednotlivých pracovišť.

Závěr:

Společné zaměstnání prokázalo, že jednotlivé týmy jsou spolu schopny velmi dobře spolupracovat a vyměňovat si teoretické i praktické zkušenosti. Metodické postupy pro odběr vzorků kapalných látek byly téměř identické, rozdíly byly patrné pouze v technickém vybavení jednotlivých laboratoří. Co se týče mobilních analyzátorů a detekčních přístrojů je vybavení podobné a všechny naměřené výsledky byly srovnatelné v rámci statistické chyby jednotlivých metod stanovení.

Ze vzájemné diskuze vyplynulo, že pro další zdokonalování je potřeba tuto spolupráci udržovat a prohlubovat v pravidelných intervalech.

Je na místě rovněž poděkovat vedení HZS Jihomoravského kraje za umožnění pořádání workshopu a příslušníkům stanice Hustopeče a Břeclav, zejména pak npor. Ing. Vladimíru Plodkovi za organizaci a zajištění výcviku na vodní nádrži Nové Mlýny. A dále mjr. Ing. Jozefu Dankovičovi ze Zařízení Tišnov za vytvoření podmínek a zázemí pro pořádání workshopu.

Skupinová foto účastníků

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31