main-bg.jpg

Požární bezpečnost v topné sezóně

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje připravil pro obyvatele Jihomoravského kraje souhrn informací pro topnou sezonu.

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? (21)
Obsah článku:
Kde nejčastěji dochází ke vzniku požáru, jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru,jak předcházet požárům,jak se správně zachovat a obecné zásady.

Požár v domácnosti - vytápění (8)
Obsah článku: Vytápění jako příčina požáru, základní bezpečnostní zásady při vytápění.

Proč mít doma hlásiče požáru? (2)
Obsah článku: Co je hlásič požáru, jak hlásiče fungují, nejvhodnější místa pro jejich umístění.

Jaký hasicí přístroj na co použít? (5)

Obsah článku: K čemu slouží hasicí přístroje, jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů, jakým hasicím přístrojem co hasit, jak správně umístit a používat hasicí přístroje.

Co byste měli vědět o únikových východech? (23)
Obsah článku:
Co je úniková cesta, základní druhy únikových cest, jak má vypadat úniková cesta.

 

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Další informace můžete nalézt zde.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29