main-bg.jpg

Opatření k suchu končí, opatrnost je stále na místě

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes odvolal na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

„Tak jako při vyhlášení jsem i nyní rozhodl na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Podle jeho sdělení už pominuly důvody vedoucí k vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které jsem vyhlásil 21. března 2012. Chci touto cestou poděkovat těm obyvatelům Jihomoravského kraje, kteří pochopili situaci a v uplynulých třech týdnech dodržovali příslušné zákazy a omezení,“ řekl hejtman Hašek.

Rozhodnutí o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude rozesláno na všechny obce v kraji.

K návrhu na zrušení opatření k období sucha vedlo snížení počtu požárů v posledních dnech. Zatímco v březnu hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali u celkem 349 požárů trávy, polních a lesních porostů, v období od 1. do 11.4. těchto požárů bylo přes 60 a jejich počet klesá. Přesto je ale opatrnost stále na místě. Hasiče nadále zaměstnávají požáry, způsobené nedbalostí při spalování suchého listí, trávy a dalšího odpadu ze zahrádek nebo klestí po lesní těžbě, a také případy vypalování porostů.

 

Plošné vypalování porostů přitom zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení tohoto zákazu trestá u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun, u právnických osob pak postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu z prořezávky stromů v zahradách a sadech zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Pokud majitelé zahrad svou nedbalostí při pálení odpadu způsobí požár, hrozí jim také bloková pokuta nebo i postih ve správním řízení.

 

Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám zákon ukládá povinnost plánované pálení klestu po lesní těžbě a většího množství odpadu předem ohlásit hasičům a při pálení pak zajistit účinná protipožární opatření. I když majitelé zahrádek tuto povinnost nemají, spalování většího množství biologického odpadu hasičům mohou ohlásit také a zabránit tak případnému planému poplachu a zbytečnému výjezdu požárních jednotek. K hlášení hasičům mohou využít aplikaci „Pálení klestu“ na webových stránkách www.firebrno.cz.

 

V některých městech a obcích lze zbytky suché trávy a listí na zahrádkách spalovat jen v určitých dnech nebo hodinách, stanovených místními úřady. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho rozšíření do okolí.

 

Ohniště ohraničené kameny by od okolního terénu měl vždy oddělovat nejméně jeden metr široký pás zeminy či jiného nehořlavého materiálu. V blízkosti ohniště je třeba nachystat jednoduché hasební prostředky - natáhnout zahradní hadici na kropení, nebo připravit konev vody, případně lopatu a písek na udusání unikajících plamenů. Po skončení pálení odpadu je třeba ohniště důkladně uhasit a prolít vodou a tak předejít vznícení žhnoucích zbytků při poryvu větru. Ve větrném počasí by lidé oheň neměli rozdělávat vůbec. V každém případě je třeba ohniště během pálení hlídat a jakmile se oheň vymkne kontrole, požár neodkladně hlásit na tísňové linky 112 nebo 158.

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=3103&TypeID=1

 

 

PhDr. Jiří Klement, kancelář hejtmana Jihomoravského kraje

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského krajeKalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31